D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : balaton_felvideki_nemzeti_park.jpg
C Í M 
F ő c í m : Balaton-felvidéki Nemzeti Park
B e s o r o l á s i   c í m : Balaton-felvidéki Nemzeti Park
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Néder
U t ó n é v : Anita
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2017-04-03
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2015-01-06
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A prezi létrehozásának időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Prezi
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Néder Anita
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nyilvános és újrafelhasználható
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem általában
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Magyarországi látnivalók
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : magyarországi nemzeti park
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tájvédelmi körzet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Balaton-felvidéki nemzeti park
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Balaton-felvidék
G e o N a m e s I d : 3055576
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Tihany
G e o N a m e s I d : 3043927
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Pécselyi-medence
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Káli-medence
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Tapolcai-medence
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Keszthelyi-hegység
G e o N a m e s I d : 3050211
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Kis-Balaton
G e o N a m e s I d : 3050103
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Magas-Bakonyi tájvédelmi körzet
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Somló tájvédelmi körzet
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : Balaton-felvidéki Nemzeti Park Néder Anita 12.G Címer A nemzeti park területi egységei Tihany - a legrégebben védett terület - 1952-ben itt hozták létre Magyarország első tájvédelmi körzetét - 1927-től Biológiai Kutató Intézet működik itt - 2003-ban védett természeti területek Európa Diplomája - mediterrán jellegű klíma miatt, ritka növény- és állatvilág - geológiai különlegességek, látnivalók Pécselyi-medence - Balatonszőlőstől Dörgicséig - hagyományos gazdálkodási módok - atlantikus és a kontinentális éghajlat találkozása válatozatos növény- és állatvilág - megváltoztatták 2013 áprilisában - "A győztes embléma méltó módon jelképezi a védett területeket és a természetvédelmi munkát; letisztult, szép grafikai megoldás, jól beilleszthető a még meglévő régi és a jövőbeni grafikai felületekre, illetve kifejezi a sokszínűséget, mozaikosságot, a természetet, utalhat virágra, fára, csobbanásra, harmóniára..." Néhány szó a nemzeti parkról Az alapítás éve: 1997 Területe: 57 020 ha Fokozottan védett területe: 10 472 ha Tájvédelmi Körzetei: Magas-bakonyi TK, Somló TK, Mura-menti TK Ramsari terület: Balaton, Kis-Balaton Források https://www.bfnp.hu hu.wikipedia.org www.youtube.com Tájvédelmi körzetek Káli-medence Tapolcai-medence Keszthelyi-hegység Kis-Balaton - 1984 óta védett - jelentős mind geológiai, mind talajtani szempontból - extrém száraz termőhelytől, a lápi növénytársulásokig - Sásdi-rét - Natura 2000-es fajok megőrzése - Kornyi-tó - gazdag madárvilág - Vulkáni tevékenység nyomán alakult ki (régen bazaltbányászat) - Tanúhegyek ritka növények és madarak - Barlangok - Kőris és bükkerdők - Több mint 80 védett és fokozottan védett faj - Tátika-hegyen erdőrezervátum - Fokozottan védett terület: Herman-tó - 1951 óta védett Ramsari-egyezmény védi 1979 óta, valamint 2004 óta a Natura 2000 kiemelkedő egysége - fokozottan védett terület - csak szakvezetővel látogatható - számos védett faj Magas-bakonyi Tájvédelmi Körzet Somló Tájvédelmi körzet Mura-menti Tájvédelmi Körzet Köszönöm a figyelmet!
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Balaton-felvidéki Nemzeti Park
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : Prezi prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 59
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : 2. verzió
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : PDF dokumentum
O l d a l a k   s z á m a : 60
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x433 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 72 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : tömörítetlen
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna