D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : torzsi_muveszet.jpg
C Í M 
F ő c í m : Törzsi művészet
B e s o r o l á s i   c í m : Törzsi művészet
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Csatlós
U t ó n é v : Nati
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2017-03-14
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2014-02-20
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Prezi
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Csatlós Nati
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nyilvános és újrafelhasználható
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Amerikai országok történelme
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Társadalomtörténet
T é m a k ö r : Néprajz, antropológia
A l t é m a k ö r : Tárgyi néprajz
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Művészettörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : művészettörténet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : törzsi kultúra
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : piramis
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : templom
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : maják
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : aztékok
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : inkák
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Amerikai Egyesült Államok
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : INDIÁN MŰVÉSZET Az omlék kultúra Mexikói partvidék déli területén kialakult civilizáció - omlék - "kaucsuk népe". Aztékok igázták le. Lépcsős piramisokat emeltek, vagy négyszöglete palotákat építettek. - Papi elit kormányozta, nemesség támogatásával. - Isteneik: - jaguáristen (esőisten), - kukorica isten, - halálisten - Bevezetik a hatalmas tollas fejdíszeket, fülbevalók, nyakékek, színes függők viselését La venta Maja kultúra Mexikóban és Közép-Amerikában alakul ki, elvándorolnak, majd Yucatán félszigeten tűnnek fel. Közép-Amerika történelme Az indiánok, azaz Észak-Amerika Dél-Amerika őslakóinak művészetét értjük, Társadalmi fejlettség alapján két csoport: 1. prekolumbián (olmékok, maják, misztékok, zapotékok, toltékok, aztékok, mocsikák, inkák stb.) 2. törzsi szervezetben élő primitívebb népek művészetére olmékok maják misztékok zapotékok aztékok toltékok inkák mocsikák brazíliai indiánok Preklasszikus kor i.e. 3000-i.sz.300 Omlékok kora Klasszikus kor 300-900 Maja civilizáció Posztklasszikus kor 900-1500 Tolték és Azték civilizáció i.sz. IV-X századig Templompiramisok VÁROSRÉSZEK, PALOTÁK, PIRAMISOK. Azonos építészeti alapelv: Többlépcsős, teraszos fennsík tetejére templompiramisok. Vastag falak Szűk belső helyiségek Többnyire álboltozat található Falfestmények véres harci jeleneteket ábrázolna Teotihuacan Az I. század környékén Teotihuacan még nem volt más, csak egyszerű kis település. a lakói azonban már akkor észre kellett, hogy vegyék az itt található négyüregű lávabarlang figyelemre méltó elhelyezkedését. Toltékok A toltékok közép-amerikai indiánok. Tolték stilusú edény A tolték nép a korai középkor idején vonultak be a mexikói magasföldre, majd a 850 körül alapították meg birodalmukat Tula központtal. A maja városok elnéptelenedése után 1000 körül a Yucatán-félszigeten új városokat hoznak létre. (Chichén Itzá, Mayapan, Uxmal) Tolték stílusú edény TOLTÉK TÁRSADALOM: Történészek szerint a toltékok vérengző, militarista társadalmat alakítottak ki és az ő idejükben váltak tömegessé az emberáldozat bemutatások. A labdajátéktérnél láthattunk például egy porondot, ahol az áldozatok koponyáját tették közszemlére. Náluk is volt Sas és Jaguár lovagi rend -a jaguár kőből faragott alakját még láthatjuk is a főpiramis egyik falán. Aztékok Az aztékok indián törzse az amerikai kontinens egyik legkiterjedtebb bennszülött civilizációját hozta létre a 14-15. században. Azték naptár Az azték birodalom elhelyezkedése Az inka név eredetileg a kecsuák egyik törzsének az uralkodóját jelölte, ma már azonban az általa uralt egész birodalom népét és kultúráját ezzel a névvel jelölik. Inkák Machu-picchu
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Kérészy Levente: Maják
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : Prezi prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 25
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : 2. verzió
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : PDF dokumentum
O l d a l a k   s z á m a : 25
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x433 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 72 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : tömörítetlen
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna