D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : knyvtrsablog_molnarandras.jpg
C Í M 
F ő c í m : Könyvtár és a blog
B e s o r o l á s i   c í m : Könyvtár és a blog
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Molnár
U t ó n é v : András
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2016-08-02
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2011-05-01
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A prezentáció készítésének dátuma
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : SlideShare
J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution-NonCommercial 2.5
T É M A 
T é m a k ö r : Számítástechnika, hálózatok
A l t é m a k ö r : Internet használat
T é m a k ö r : Számítástechnika, hálózatok
A l t é m a k ö r : Internet általában
T é m a k ö r : Számítástechnika, hálózatok
A l t é m a k ö r : Elektronikus publikáció
T é m a k ö r : Könyvtártan, információtudomány
A l t é m a k ö r : Elektronikus szöveg és könyvtár
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : könyvtár
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : blog
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : napló
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : könyvtári informatika
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Könyvtár és a blog
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : Könyvtár és a blog 1. Könyvtár és a blog Készítette: Molnár András 2011.05.01. 2. Felismerés A könyvtár intézménye az idők folyamán rengeteg fórumon próbált a társadalom felé nyitni. A könyvtárak igyekeztek lépést tartani az őket körülvevő új lehetőségekkel 3. A blog (Weblog) tulajdonképpen egy weboldal, amely bejegyzéseket tartalmaz fordított időrendben személyes napló vagy híroldal blogger vezeti és moderálja Interaktív 4. Könyvtári Ingyenes Friss Nincs szükség informatikusra Egyszerű Gyors 5. Könyvtári blog indítása
 • Ingyenes
 • Ki a célközönség?
 • Mi a blog célja?
 • Milyen rendszerességgel ?
 • Jogosultságok
Dizájn Tartalom Nyelvezet 6. Könyvtári blog haszna Számot adhat a könyvkiadás újdonságairól, ajánlhat Online olvasói klub, ahol a látogatók megoszthatják egymással olvasmányélményeiket Hírportál lehet információs szakemberek számára Tájékoztathat rendezvényekről, kulturális programokról Az olvasó mélyebben megismerheti a könyvtárost A könyvtári munkafolyamatok leírásával a szakmát közelítheti az olvasókhoz, ezáltal megértik és megbecsülik. 7. Lehetséges... Kép-megosztók Videó-megosztók Címkézés RSS Archívum Beágyazás 8. A blog szerepe a (könyvtári)marketing kommunikációban személyes aktuális nem kötött szabályrendszerű (azaz nincsenek kötelező elemek) interaktív, illetve azzá tehető archivált rss-t használ(hatunk) 9. Magyar könyvtári blogok Kezdetben a külső szolgáltatónál kialakított és tárolt blogok voltak többségben, ennek köszönhetően a szerkesztés és a frissítés is egyszerűbb. Mivel a blog napló jelleget ölt, ezért könnyen kideríthetjük az alapítási dátumot az archívum segítségével. Az első: 2003. november 22. indult el a "Könyvtároskisasszony" Adattár: konyvtariblog.atw.hu 10. FSZEK FSZEK Európai Uniós Gyűjteményének blogja az EU-s tájékoztatással és tájékozódással kapcsolatban informál http://eufszek.blogspot.com/ Blogger motor Egyszerű, ám megnyerő megjelenés Archívuma van Az utolsó frissítés 2011.február 11. Összes látogató: 262 (4 év óta/évenként kb 65) 11. Hangtárnok A Hangtárnok az egri Bródy Sándor Könyvtár zenei részlegének blogja. http://hangtarnok.klog.hu/ rendszeresen, szinte naponta frissítik Zsoldos Marianna (Trinity), zenei könyvtáros, és Orsó Éva (bitang) Címkézés RSS Beágyazott videók Link ajánló 12. Martincsevics Károly Városi Könyvtár Csorna A könyvtár hivatalos oldala blog alapú Wordpress blogmotort használ Statikus oldalai is vannak az állandó információk számára Címkefelhő hiányzik http://konyvtar.csorna.hu/ 13. Blogmotorok Wordpress Blogger Textpattern Movable type b2Evolution Flatpress Life Type 14. Több felhasználó kezelheti Összetett oldalt lehet készíteni Programozási tudást nem igényel Struktúrált megjelenés Statisztikák Blogok, fórumok, galériák, Intranetes oldalt belső használatra, LMS (Learning Management System) oktatási portált, Dokumentumtárat, Wiki rendszert, Helpdesk oldalt CMS alapok 15. Ajánló Csongrád Megyei Könyvtárosok Egyesülete http://csmke.klog.hu/ Cs.P. könyvtári blogja http://konyvtarazegeszvilag.freeblog.hu/ E-könyv olvasók (Blog az e-könyv olvasó célhardverekről) http://ekonyvolvaso.blog.hu/ Élet és Könyvtár (Takács Dániel) http://ek.klog.hu/ Élet - Irodalom - Svédország http://melissaofficinalis.blogspot.com/
 • ELTE BTK KT http://harleqin.blogspot.com/ 16. ELTE Egyetemi Könyvtár http://egyetemi.klog.hu/ ELTE SZHÉK http://elteszhek.klog.hu/ Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár EU Gyűjteménye http://eufszek.blogspot.com/ Hangtárnok (Bródy Sándor Megyei Könyvtár zenei részleg; Zsoldos Marianna) http://hangtarnok.klog.hu Hargita Megyei Magyar Iskolakönyvtárosok Egyesülete http://hriskkonyvtaros.blogspot.com/ Hogy csinálja ezt egy könyvtáros? (Csámer Iván) http://ttklib.elte.hu/hogy/ HSD (Horváth Sándor Domonkos) http://hsd.klog.hu/ 17. A JuGyu Gyaksuli könyvtára http://jugyu-gyakkonyvtar.klog.hu/
 • D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
  K A P C S O L A T O K 
  K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Habók Lilla: Könyvtári honlapok, blogok
  K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Kámán Veronika: Könyvtári blogok, közösségi webes lehetőségek iskolai könyvtárak számára
  F O R M Á T U M 
  A   f o r m á t u m   n e v e : PowerPoint prezentáció
  O l d a l a k   s z á m a : 18
  T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : Microsoft Office PowerPoint 2003
  M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
  M I N Ő S É G 
  L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
  L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x433 pixel
  L e g j o b b   f e l b o n t á s : 96 DPI
  S z í n : színes
  T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
  S T Á T U S Z 
  A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
  F E L D O L G O Z Ó 
  S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
  A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna