D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : epa.jpg
 B é l y e g k é p : https://keptar.oszk.hu/060900/060956/epa_kiskep.jpg
C Í M 
F ő c í m : EPA-Humanus_Matarka
B e s o r o l á s i   c í m : EPA-Humanus_Matarka
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Puskás
U t ó n é v : Nikoletta
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-09-30
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2013-10-02
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Prezi
J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution-NonCommercial 2.5
T É M A 
T é m a k ö r : Könyvtártan, információtudomány
A l t é m a k ö r : Információs források
T é m a k ö r : Könyvtártan, információtudomány
A l t é m a k ö r : Elektronikus szöveg és könyvtár
T é m a k ö r : Könyvtártan, információtudomány
A l t é m a k ö r : Könyvtárhasználat
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : folyóirat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : digitális jelfeldolgozás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : on-line katalógus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : on-line adatbázis
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : információforrás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : Humanus Humántudományi Tanulmányok és Cikkek Adatbázisa MATARKA Több mint 1200 magyar kiadású szakfolyóirat EPA Elektronikus Periodika Archívum és Adatbázis járható út az információ erdejében A MEK kezdeményezésére indult, és az OSZK keretein belül működik. Az interneten fellelhető magyar periodikumokat gyűjti, archiválja, szolgáltatja. Stabil, megbízható hozzáférést biztosít 2004-től a nem archiválható periodikáról adatokat közöl. Magyar nyelvű,magyarországi folyóiratban megjelent,magyar szerző tollából származó, témáját tekintve magyar vonatkozású cikkek, tanulmányok, recenziók Magyar folyóiratok tartalomjegyzékeinek kereshető adatbázisa 10 év alatt 15,5 millió felhasználó Cikkmásolat-igénylés A cikkek 5-15%-a full textben elérhető http://www.oszk.hu/humanus Elérhetősége: http://www.matarka.hu Elérhetősége: A közös keresőfelület EHM https://epa.oszk.hu Elérhetősége: A 2013-as év kötete(i) A rendelkezésre álló évek/évfolyamok http://ehm.ek.szte.hu/ehm?p=0 Egyszerű keresés a közös felületen Összetett keresés A keresőfelület A HUMANUS nyitólapja További sikeres irodalomkutatást kívánok! Köszönöm a figyelmet! Puskás Nikoletta SZTE Klebelsberg Könyvtár, 2013.
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Moldován István: A magyar folyóiratok digitalizálása, archiválása, szolgáltatása
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : Prezi prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 21
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : 5. verzió
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : PDF dokumentum
O l d a l a k   s z á m a : 21
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x433 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 180 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet