D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : szolgaltatas.jpg
C Í M 
F ő c í m : Könyvtári szolgáltatásfejlesztési modellek
B e s o r o l á s i   c í m : Könyvtári szolgáltatásfejlesztési modellek
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Bognár
U t ó n é v : Noémi Erika
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Jávorka
U t ó n é v : Brigitta
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-08-25
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2015-01-13
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y  T É M A 
T é m a k ö r : Könyvtártan, információtudomány
A l t é m a k ö r : Könyv- és írástörténet
T é m a k ö r : Könyvtártan, információtudomány
A l t é m a k ö r : Könyvtártörténet
T é m a k ö r : Könyvtártan, információtudomány
A l t é m a k ö r : Könyvtárvezetés, könyvtárügy
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : könyvtár
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : információszolgáltatás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : információs intézmény
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : könyvtárhasználat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : társadalmi kapcsolat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 2014. november 18.
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Tatabánya
G e o N a m e s I d : 3044082
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : A publikált tudáshoz való hozzáférés Esélyteremtés és felzárkóztatás Funkciók: Információ szolgáltatás Közösségteremtés Kultúra, művelődés Egész életen át tartó tanulás Rekreáció Miért fontos a könyvtár? Elvárt kimenetel A könyvtárban a település olyan lakói is megjelennek, akik előtte soha A régi könyvtárlátogatókkal való kapcsolat erősítése A rendezvények során a lakosság jobban megismeri, hogy milyen szolgáltatásokat vehet igénybe a könyvtárban A könyvtári szolgáltatások népszerűsége nő a lakosság körében A lakosság tájékozottsága nő A használóképzés következtében a lakosok számítástechnikai, információkeresési, könyvtárhasználati ismeretei elmélyülnek A település lakosai közötti kapcsolatok minősége javul, egyre többen érzik úgy, hogy a település megfelelő és színvonalas szórakozási, művelődési és kulturálódási lehetőségeket kínál a számukra Erősödik a település lakosai közötti informális tudásátadás mértéke Rendezvénytípusok a könyvtárban A könyvtári modellek Célcsoportok: A könyvtárhasználók és a település lakossága Szakmai környezet: KSZR ellátás és önálló könyvtárak Mindig igényfelmérés előzi meg őket Mindig elégedettség-méréssel zárul Bognár Noémi Erika Jávorka Brigitta Országos Széchényi Könyvtár Könyvtári Intézet Kutatási és Szervezetfejlesztési Osztály Könyvtári szolgáltatásfejlesztési modellek 2014.11.18. Tatabánya Milyenek a könyvtárak? A videó a Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár számára készült. "A családunk könyvtára" programsorozat Témák: 1. Mire jó az Internet? Ön hogyan használja a technikát? 2. A napilapok, folyóiratok bemutatása 3. A Gyermekkönyvtár bemutatása 4. Ingyenes beiratkozás, Videó-tagsági Köz-Könyv-Tér Hozzájárul ahhoz, hogy: - a könyvtári és információs szolgáltatások használatával, előnyeivel, lehetőségeivel, - és a könyvtárban megtalálható szellemi értékek terjesztésével kapcsolatosan a kistelepülési szolgáltatóhelyen könyvtári tájékoztató programokat, előadásokat, képzéseket, klubokat, szakköröket, tanfolyamokat, valamint olvasókultúra-fejlesztő programokat szervezzenek. Olvasókör Célok: Helyi könyves kultúra fellendítése A könyvtári szolgáltatások iránti érdeklődés növelése beiratkozott olvasók számának növelése az olvasási kedv emelésével Olvasási készség fejlesztése Műveltségfejlesztés Papírszínház Elvárt kimenetel A település lakosságának nagyrészének elérése Rendszeres programlátogatók Új résztvevők bevonzása a fejlesztő programokra Új olvasók a könyvtárban Résztvevők fejlődése olvasási területen Folyamatos igényfelmérés és elégedettség-mérés mellett! Könyvtári szolgáltatásfejlesztési modellek A könyvtári rendezvények céljai Információszolgáltatás az intézményünkről, szolgáltatásainkról Oktatás, készségfejlesztés Tájékoztatás, ismeretterjesztés Olvasásfejlesztés, olvasás- vagy irodalomnépszerűsítés Szórakoztatás Az olvasók lelki gondozása Közösségfejlesztés Ötletcsere a mindennapi problémák terén Köszönjük a megtisztelő figyelmet! A modellek kidolgozói: Bognár Noémi Erika bognar.noemi@oszk.hu Fehér Miklós feher.miklos@oszk.hu Jávorka Brigitta javorka.brigitta@oszk.hu Tóth Máté toth.mate@oszk.hu Könyvtári Tudásközpont Köz-Könyv-Tér Olvasókör Az Ön településének melyikre van szüksége? Martfű Városi Könyvtár Budaörsi Könyvtár PTE FEEK Biblioterápia promokép Móricz Zsigmond Városi Könyvtár, Tata A Könyvtári Tudásközpont fontosabb összetevői Működési alapdokumentumok: Alapító Okirat Szervezeti és Működési Szabályzat Gyűjtőköri Szabályzat Könyvtárhasználati Szabályzat Küldetésnyilatkozat Munkaköri leírás(ok) Fontos dokumentumok: Munkaterv Beszámoló Közérdekű adatok Statisztikai adatok Teljesítménymutatók A szolgáltatások leírása, útmutatók Honlap Könyvtári Tudásközpont Célok: Könyvtári szakmai háttértámogatás biztosítása a könyvtárak a helyi társadalom megújulásának, kulturális fejlődésének központjai legyenek Eligazodás a könyvtári munkafolyamatok szakszerű ellátásának feltételrendszerében Szakmai követelményekhez, elvárásokhoz való illeszkedés Könyvtári működési és szolgáltatási gyakorlat megismerése A tudásközpont-kialakítás paramétereinek, a kialakítás során figyelembe veendő feltételeknek (jogszabályok, szabványok, normák, eljárások) megismerése Útmutatás: a helyi szabályok, útmutatók, tájékoztatók elkészítéséhez Hangsúly: hozzáférés, a könyvtári rendszer tagjaként (pl. könyvtárközi kölcsönzés) Könyvtári működtetési ismeretek Dombóvár Város Könyvtára Dombóvár Város Könyvtára Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér, Győr Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár, Marcali
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Drótos László:Könyvtárak és E-könyvtárak
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : Prezi prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 19
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : 10. verzió
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : PDF dokumentum
O l d a l a k   s z á m a : 19
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x433 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 180 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet