D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 21szazad.jpg
C Í M 
F ő c í m : 21. századi könyvtárak
B e s o r o l á s i   c í m : 21. századi könyvtárak
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Racsko
U t ó n é v : Réka
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1986-
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-08-05
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2014-12-08
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Prezi
T É M A 
T é m a k ö r : Könyvtártan, információtudomány
A l t é m a k ö r : Elektronikus szöveg és könyvtár
T é m a k ö r : Könyvtártan, információtudomány
A l t é m a k ö r : Információs források
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : könyvtár
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : dokumentációs kiadvány
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : információ
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : információs intézmény
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : The Bavarian State Library in Second Life Könyvtárak a 21. században http://video.mit.edu/watch/reinventing-the-research-library-the-mit-libraries-in-the-21st-century-6950/ MIT Library Forrás: http://visual.ly/data-never-sleeps Miért van szükség könyvtárakra? http://maps.secondlife.com/secondlife/VAI%20Sanctuary/169/107/22 Virtuális Könyves Közösség Darien Library http://librarysciencedegree.usc.edu/digital-librarian/ Könyvtárosok a 21. században Darien Library http://www.darienlibrary.org/services Szolgáltatások csak e-book-okat lehet kölcsönözni 100.000 látogatója volt az első évben 1,5 millió dolláros projekt Bexar County s BiblioTech (Texas) Több mint 10%-a az Egyesült Királyság közkönyvtárainak veszélyben van.(kb. 500 könyvtár a 4500-ból) Az amerikaiak nagy többsége, aki már volt könyvtárban pozitív tapasztalatai voltak. 94% barátságosnak, kellemesnek találta a környezetet 91%-nak soha nem volt rossz tapasztalata 67% kedvesnek és kellemesnek találta a könyvtárakat Az amerikaiak véleménye a közkönyvtárakról Közösségi pont Darien Library Kép forrása:http://www.mux.de/StaBi A müncheni Bajor Állami Könyvtár (BSB) rendelkezik: katalógusában 344 600 cím szerepel, és további 810 018 címre fizet elő Bajor Állami Könyvtár (Bayerische Staatsbibliothek) Darien Library Digitális kamerák Ekönyv-olvasók GPS eszközök LCD projektorok MP3 lejátszók Videofelvevők Energiafogyasztás-mérők Darien Library Eszköz-szolgáltatások Darien Library Podcasting Online tájékoztató szolgálat Együtt a könyvtáros és az olvasó: könyvek, filmek, zenék szemlézése Darien Library Szolgáltatások Az információfeldolgozás is közösségi folyamattá válik? Információ a világ bármely pontjáról! Az olvasóból közbeszóló, kommentáló partner! Közösségi pont? Kitüntetett pont marad-e az információ- és tudás folyamataiban a könyv, a könyvtáros és a könyvtár? Milyen új szerepeket kell vállalniuk a könyvtáraknak és a könyvtárosoknak? A kulcsszereplők változásai miként változtatják meg a könyvtárakat? Könyvtár 2.0> szerepváltás Készítette Racsko Réka Forrás: http://libraries.pewinternet.org/2013/12/11/libraries-in-communities/ http://vtechworks.lib.vt.edu/bitstream/handle/10919/18649/Think%20like%20a%20STARTUP.pdf?sequence=1 Forrás: http://www.usatoday.com/story/money/business/2014/01/04/san-antonio-bookless-public-library/4310655/ http://www.pozitivnap.hu/kultura-es-szorakozas/10-lelegzetelallito-konyvtar-a-vilag-minden-tajarol-kepriport http://www.telegraph.co.uk/culture/books/10382588/The-most-spectacular-libraries-in-the-world.html?frame=2705605 Legszebb könyvtári épületek a világon Forrás: http://www.darienlibrary.org/ Forrás: http://www.darienlibrary.org/ Forrás: http://www.darienlibrary.org/ http://www.darienlibrary.org/ http://www.darienlibrary.org/ http://www.darienlibrary.org/ http://www.darienlibrary.org/ http://www.edge.org/annual-questions Frederic Kaplan: Hogyan építettem egy információs időgépet? http://www.ted.com/talks/frederic_kaplan_how_i_built_an_information_time_machine.html http://www.ted.com/talks/juan_enriquez_how_to_think_about_digital_tattoos.html Juan Enriquez: Az on-line életed nyomai ugyanúgy letörölhetetlenek, mint a tetoválások
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Drótos László:Könyvtárak és E-könyvtárak
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : Prezi prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 29
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : 7. verzió
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : PDF dokumentum
O l d a l a k   s z á m a : 29
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x433 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 180 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet