D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 185_292_pix_Oldal_27_Kep_0003.jpg
C Í M 
F ő c í m : Szerb miniszterek
B e s o r o l á s i   c í m : Szerb miniszterek
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Dr. Dokics Lázár, miniszterelnök
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Kalmár
U t ó n é v : Péter
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1850-1900?
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-05-26
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 40. évf. 17. sz. (1893. április 23.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Fotóművészet, fényképészet
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Kormányzat, parlament
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : arckép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Dokić, Lazar (1844-1893)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : miniszterelnök
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : politikus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Szerbia
G e o N a m e s I d : 6290252
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Szerb miniszterek
Dr. Dokics Lázár, miniszterelnök.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Dokics Lázár, szerb miniszterelnök, szül. 1844. Bécsben végezte orvosi tanulmányait és azután Belgrádban élt mint a természetrajz tanára. Egyuttal a fiatal szerb király nevelője volt, ki őt az államtanács elnökévé tette meg. Midőn 1893-ban Risztics és Belimarkovics régensek a liberális Avakumovics minisztérummal egyetértve, az alkotmányt lábbal tiporták és a radikális pártot mindenképen elnyomták: a király a kitörő félben levő forradalmat megelőzvén, D.-t bizta meg a régensek elfogatásával és egy uj minisztérium alakításával. Ez április 13. késő este hajtotta végre az államcsinyt és ápr. 14. alkotta meg minisztáriumát. Az ország őszinte örömmel fogadta az uj érát. Máj. 27. a király a fehér sasrenddel tüntette ki kedvelt miniszterét. Eltekintve az előbbi radikális miniszterum ellen meginditott fenyítőpertől, a D.-miniszterium tevékenységéről keveset mondhatunk. Maga a miniszterelnök gyengélkedése miatt pihenni volt kénytelen és 1893 okt. Abbáziába utazott, hol mellbetegségén operációval is iparkodtak segíteni.
(Forrás: http://www.kislexikon.hu/dokics.html)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Dr. Gyorgyevics Vladán, a szerb kormány elnöke
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Gruics Száva, a volt szerb miniszterelnök
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Képek: Szerbiából Gyorgyevics K. Mihály, szerb külügyminiszter
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Szerb miniszterek : Gyája János, belügyminiszter
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Szerb miniszterek : Tausanovics S. Koszta, kereskedelmi miniszter
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Szerb miniszterek : Dr. Vuics Mihály, pénzügyminiszter
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 495x804 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna