D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 493_588_pix_Oldal_15_Kep_0002.jpg
C Í M 
F ő c í m : A Szent-Istvánnapi népünnepély díszfogata
B e s o r o l á s i   c í m : Szent-Istvánnapi népünnepély díszfogata
A L K O T Ó 
S z e r e p : rajzoló
B e s o r o l á s i   n é v : Dörre
U t ó n é v : Tivadar
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1858-1932
V I A F I d : 121367936
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-02-03
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1887. 34. évf. 34. sz. augusztus 21.
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Szórakozás, játék
A l t é m a k ö r : Szórakozás általában
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : liget
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : fogat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : közúti jármű
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : emberábrázolás
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : fogatosjármű-közlekedés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : ökör
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A Szent-István napi népünnepély előkészületei: az ezüst ágyugolyó a Városligetben
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Mindenek előtt a diszfogat eredeti ötlettel és merész humorral egyesíti magában az antik mythosz griffjeit a népies hagyományok hat ökrével. Ez a naiv anachronizmus, legsikerültebb vonása. De a mellett elörészének óriási palotája, s a hatalmas irótoll jelképesen magyarázzák, hogy az író tolla és a művész ecsete egyesült, hogy segítségére legyen a társadalomnak a mentés munkájában. Mindez dúsan festve és aranyozva meglepő hatású lesz és méltó arra a diadalmas bevonulásra, melyet rajta az emberbaráti könyörület tart a résztvevő szivekbe. Hófehér csengős ökrök vontatják ezt a caesari diadalkocsit az ünnepély megnyitása perczében az Andrássy-uton végig és vissza a városligetbe. Előtte díszes paraszt bandérium persze csak salon-parasztok, ép ugy, mint a hogy a hatökrös szekér is csak amolyan salon-hatökrös felpántlikázott lovakon fog ügetni a zene hangjai mellett. A menetet a Segítség művészi bizottsága rendezi, s Linek, az ifjabb művészi gárdának egyik tehetséges tagja fogja vezetni." Forrás: (Vasárnapi Ujság 1887. 34. évf. 34. sz. augusztus 21.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A pesti városliget
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Ünnep előtt / rajzoló Tolnay Ákos
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1631x1096 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet