D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 185_280_pix_Oldal_19_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : A trónörökös-pár útjából
B e s o r o l á s i   c í m : Trónörökös-pár útjából
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-12-04
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1885. 32. évf. 16. sz. április 19.
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Külföldi országok, városok
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : emberábrázolás
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : látkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : hegyvidék
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : fogadás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : politikus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : látogatás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Montenegró
G e o N a m e s I d : 3194884
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A trónörökös-pár fogadtatása Montenegró határán a montenegrói fejedelem által
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Február 25 én korán reggel már Lissa tűnt szembe, s a fedélzeten összegyűlt utasok gyönyörködve szemlélték a nap meleg sugaraitól bevont dalmát szigeteket és partokat. Délután 3 órakor a Miraman Lucroma sziget és a tisztes, ódon Raguza közt kötött ki. Rögtön kirándulásra indultak a bájos vidékre s apróra megszemlélték a régi apátságot, a festői majorokat s az árnyas erdőség közepette pompás kilátást nyújtó magaslatot, tömött cserjésekkel s a szakadékos sziklagerinczeken diszlö vadvirágokkal, mig köröskörül .a tenger hullámai csapkodtak magasra tompa morajjal, egész addig, mig a gyönyörű est beállt s a nap mint tűzgolyó tűnt el lassankint a tengerben. Másnap reggel Haguzát látogatta meg a magas társaság, ünnepélyes fogadtatás mellett. A pompás paloták, a magas várfalak, a vaskos felvigyázó-tornyok, a szép templomok s a hajdani kis köztársaságnak egész ó-velenczei színezete a raguzai idözést a legkedvesebb emlékűvé tették. Még ugyanaznap 3 órakor elérték Katta-rót, hol a Miramar födélzetén a montenegrói fejedelem tiszteletére díszebédet rendeztek. Az éjét tengeren töltöttek, s 27-dikén reggel föltűntek az albán partok magasra nyúló hegységeikkel, előttök a bájos kis Korfu-sziget, a Pan-tokraton-hegygyel, a kék hullámok közül kiemelkedve. A társaság megtekintette a Pourikonizi szigetet, a kerkyrai antik kikötőt, a királyvillát s azután a városon keresztül visszatért a Miramáréra." (Forrás: Vasárnapi Ujság 1885. 32. évf. 16. sz. április 19.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A trónörökös pár konstantinápolyi utjából : Kirándulás a héttoronyhoz
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1763x1180 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet