D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 389_488_pix_Oldal_13_Kep_0005.jpg
C Í M 
F ő c í m : A bolognai egyetem
B e s o r o l á s i   c í m : Bolognai egyetem
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-11-19
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1888. 35. évf. 26. sz. junius 24.
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Orvostudomány, állatorvostan
A l t é m a k ö r : Anatómia, fiziológia
T é m a k ö r : Orvostudomány, állatorvostan
A l t é m a k ö r : Tudománytörténet
T é m a k ö r : Biológia, etológia
A l t é m a k ö r : Tudománytörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : emberábrázolás
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : orvos
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Malpighi, Marcello (1628-1694)
V I A F I d : 85044
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : tudós
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : anatómia
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : bonctan
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : biológia
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 17. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Olaszország
G e o N a m e s I d : 3175395
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Malpighi
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "De akkor is gyakran megesett, ami mai nap sem ritkaság: egy nála sokkal kisebb versenytársa legyőzte a pályázatban. A XVII. században Bologna egyetemének egyik legnagyobb dísze Marcello Malpighi volt, a kinek arczképét is bemutatjuk olvasóinknak. Az orvosi tudomány, mely a híres anatómus több felfedezését ma is annak nevével jelöli meg, tudós munkáit még mindig nagy becsülésben részesíti. A nagy professzorok e sorát nem zárhatom be méltóbban, mint Galvanival, az állati magnetizmus fölfedezőjével, a kinek márványszobra ott díszeleg a bolognai egyetem előtti téren. De nemcsak nevezetes férfiak foglaltak helyet a bolognai katedrákon: tudós asszonyok is elég szép számmal hirdették ott majd a római jog tanait, majd a mathematika problémáit, sőt a múlt században akadt még olyan nőtanár is, a ki az összehasonlító bonczolástanból praelegált! Forrás:(Vasárnapi Ujság 1888. 35. évf. 26. sz. junius 24.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A kiválasztás során a csövekbe a testüregből elektrolitok és nitrogénes vegyületek szívódnak fel. Az urea és aminosavak feltételezhetően diffúzióval, míg az ionok aktív transzport útján jutnak át a cső falán. A víz az ionáramlás miatt keletkező ozmotikus grádiens hatására mozog a falon keresztül. A szűrlet az utóbélben találkozik a béltartalommal, ahol a húgysav kicsapódik. A fontos ionok, mint a nátrium és kálium visszaszívódnak a végbélben, a víz pedig követi azokat. A húgysav a széklettel keveredik, létrehozva a végleges exkrétumot. (Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Marcello Malpighi
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: Malpighi-edény
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 597x723 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet