D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 373_468_pix_Oldal_07_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : A berlini kongresszus tagjai
B e s o r o l á s i   c í m : Berlini kongresszus tagjai
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2017-10-05
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 25. évf. 26. sz. (1878. június 30.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Politika általában
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : arckép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : politikus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Waddington, William Henry (1826-1884)
V I A F I d : 64130319
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Gorcsakov, Alexander Mihajlovics (1798-1883)
V I A F I d : 214303225
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Salisbury, Robert Cecil (1830-1903)
V I A F I d : 44350506
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Russel, Odo (1829-1884)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Bismarck, Otto von (1815-1898)
V I A F I d : 46772111
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Disraeli, Benjamin (1804-1881)
V I A F I d : 49233448
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Andrássy Gyula, id. (1823-1890)
V I A F I d : 51697843
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Bülow, Bernhard Heinrich Martin von (1849-1929)
V I A F I d : 32076100
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Mehmed Ali (pasa) (1827-1878)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Hohenlohe-Langenburg, Hermann zu (1832-1913)
V I A F I d : 56705019
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Saint-Vallier, Charles Raymond de (1833-1883)
V I A F I d : 35238452
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Berlin
G e o N a m e s I d : 2950159
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Németország
G e o N a m e s I d : 2921044
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1878
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A berlini kongresszus tagjai.
Waddington. Gorcsakoff herczeg. Salisbury Lord. Odo Russel Lord.
Bismarck herczeg. Beaconsfield Lord. Andrássy Gróf.
Rülow. Mehemed Ali pasa. Hohenlohe herczeg. Saint-Vallier gróf.
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Balló Ede: Hohenlohe herczeg arczképe
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Arczképek a balkáni birodalmakhoz : Bülow német birodalmi kanczellár
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1701x1655 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna