D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 655_750_pix_Oldal_10_Kep_0002.jpg
C Í M 
F ő c í m : Ledőlt óriás fák Kaliforniában
B e s o r o l á s i   c í m : Ledőlt óriás fák Kaliforniában
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-08-15
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2004
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 24. évf. 45. sz. (1877. november 11.)
T e c h n i k a : metszet
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Amerikai országok történelme
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Külföldi országok, városok
T é m a k ö r : Életmód, gasztronómia
A l t é m a k ö r : Kertészkedés
T é m a k ö r : Biológia, etológia
A l t é m a k ö r : Növénytan
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : metszetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : tájkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : erdő
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : fa
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : égetés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : lovasság
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Kalifornia
G e o N a m e s I d : 5332921
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 19. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Ledőlt óriás fák Kaliforniában.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A fák csupán az északi szélesség 36°-38° 15' közé eső területre szorítkoznak és a tenger szine felett 5000 lábnál alacsonyabb s 7000 lábnál magasabb helyen már nem tenyésznek. Földrajzi elterjedések tehát eléggé korlátozva van. A Mariposa-csoportban legnevezetesebb a "Grizzly Giant" (szürke óriás), mely állítólag 300 láb magas, kerülete gyökénél 93 láb s 7 hüvelyk, vagyis több mint 30 lábnyi átmérőjű, mig a föld szine fölött 11 lábnyi magasban 68 láb és 3 hüvelyk a kerülete. Minthogy e fa égés által sokat szenvedett, az emlitett mérések is alig felelnek meg a valóságnak. Tény, hogy magassága körülbelől 300 láb. Magasságának közepe táján törzséből egykilencz lábnyi átmérőjű ág hajtott ki, mely maga is tekintélyes fát képezne a földön. Az egyek fák mind nevezetes férfiak nevéről vannak elnevezve. Van köztök Longfellow, Lincoln Ábrahám, Grant elnök és Lesseps Ferdinánd.
Egy másik nagy fát levágtak és ledöntötték gyökeréről, s ezt "Fallen Monarch"-nak (elbukott uralkodó) nevezik. Rajzunk is egy ilyen régi s régen is ledőlt fát mutat, melynek összekorhadt belső részét kiégették, s mely most ugy fekszik a földön, mint egy hatalmas alagút, mely oly téres, hogy egy ember lóháton meglehetős messzire hatolhat belsejébe.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1877. november 11.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A Csöndes-oczeán partjáról : (Kaliforniai képek)
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1503x1046 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna