D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 137_206_pix_Oldal_14_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : A pesti áru- és értéktőzsde uj épülete
B e s o r o l á s i   c í m : Pesti áru- és értéktőzsde uj épülete
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-02-17
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1873. 20. évf. 16. sz. április 20.
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : metszet
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : épületkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : épület
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : ház
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : utca
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : város
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : folyó
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : hajó
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Részlet a pesti aldunasorról
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Az első emeleten balra a Lloyd-Jclub helyiségei vannak nagyon ízletes bútorzattal és Lotz szép festményeivel, átalában oly művészi diszszel berendezve, hogy nemcsak a pesti kaszinók közt páratlan, hanem talán az egész monarchiában, sőt egyéb európai nagy városokban is ritkítja párját. A ruhatárból a meglepően szép társalgó terembe lépünk; innen az olvasó terembe, melyből a legszebb kilátás nyilik a Dunára. A klub ülésterme szintén a Dunára néz, külön kijárattal a lépcsőházba. Ebben szokták tartania nagyobb részvénytársulatok is üléseiket. A másik, átellenes oldalon a billiárdterem és hét játszószoba fekszik. A tőzsdebiróság négy szobája is a Duna felől fekszik csigalépcső által összekötve a földszinti gabnacsarnokkal, s a negyedik oldalon a Stein-ház felől a nagy tőzsde-terem előcsarnokába lépünk, mely olyan díszes lesz, hogy méltán meg fog állni európai társai sorában. E terem még nem kész egészen, de néhány hét alatt megnyílik, s akkor részletesebb ismertetését is közlendjük, mert ez képezi az egész épület legfőbb érdekét." (Forrás: Vasárnapi Ujság 1873. 20. évf. 16. sz. április 20.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Budapesti Értéktőzsde
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A magyar tőzsde története
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2523x1724 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet