D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 109-116_pix_oldal_2_kep_0002.jpg
C Í M 
F ő c í m : A Monterosa havas megmászása
B e s o r o l á s i   c í m : Monterosa havas megmászása
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-11-10
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2004
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : esemény
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 9. évf. 10. sz. (1862. már. 9.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Természetjárás, hegymászás
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : metszetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : alpinizmus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : hegy
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : gyalogtúra
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : csúcs
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. század
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Monte Rosa-masszívum
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Lejövet a Monterosáról.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "A sveiczi alpesi világ hóvidékei közelében még mindig találtatnak gyönyörü völgyek, melyek a nagyszámu utazók vizsgaszemeit szerencsésen kikerülték. Ezek közé tartozott a Visp völgy is, mely a Monterosa tövéig terjed." "Még az nap többen ajánlkoztak a kalandos utra, mind csupa angolok és amerikaiak, kik átalában nagy érdeket tanusitanak minden rendkivüli iránt. Siettünk tehát lefeküdni, hogy annál korábban utnak indulhassunk." "Lejövet ujolag lánczokká alakultunk. Habár már fölmenet ugyszolván vért izzadtunk, mindamellett ez a lejövet fáradalmai és veszélyeihez képest könnyü gyermekjátéknak tünt fel. Minden lépésünk a legéberebb figyelmet vette igénybe. Gyakran függélyesen kellett a mélységbe ugranunk. Néha ketten-hárman a sikamlós jégkéregtől lecsúsztak, s kimondhatlan munkába és fáradságba került, őket ismét a magasba emelni. Egy izben lánczunkból egyszerre hatan függtek a mélység felett. Görcsösen ragadám meg egyik kezemmel az előttem álló társat, mig a másikkal a mögöttem levőbe kapaszkodtam. " (Forrás: Vasárnapi Ujság 9. évf. 10. sz. (1862. már. 9.))
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia : Monte Rosa
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
O l d a l a k   s z á m a : 1
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1390x1522 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Fecz Ágnes