D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 601-612_pix_oldal_3_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : A Niagara vízesése
B e s o r o l á s i   c í m : Niagara vízesése
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : (Észak-Amerikában.)
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-09-29
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 5. évf. 51. sz. (1858. deczember 19.)
T e c h n i k a : fekete-fehér fotó
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Földtudományok, földrajz
A l t é m a k ö r : Természeti földrajz
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Amerikai országok történelme
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Külföldi országok, városok
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : látkép
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tájkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : vízesés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : zuhatag
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Észak-Amerika
G e o N a m e s I d : 6255149
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Niagara
G e o N a m e s I d : 6087892
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A Niagara vízesése Amerikában
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Belső-Kanada vizei öt nagy tóban gyűlnek össze s ezek Felső, Húron, Michigan, Erié és Ontariotava, mellyek egy­mással összefüggnek, s ezek vizének feleslege, melly az Ontarioból kifolyik, a Lőrincz nagy folyót képezi, melly az Atlanti tengerbe ömlik. Az Erié- és Ontariotavat összekötő folyó Niagara nevet visel, melly öt német mérföld hosszú és nem messze azon helytől, hol az Erié tóból kilép, Chippeway erősség mellett, az ismert világ legnagyobb vízesését képezi. Szélessége e vízesésnek 2226 láb, magassága pedig 164 láb. A víztömeg itt olly erővel zuhanik alá, hogy reng belé a föld, és zubogását öt mérföldnyi távolságról meghallani. A Kecs­kesziget, mellyhez hid vezet át, két részre szeli a vízesést. A jobb parton 1751-ben a francziák, kik akkor Kanadát birták, a Niagara erősséget építet­ték, melly most Newyork szabad államhoz tartozik."(Forrás: Vasárnapi Ujság, 5. évf. 51. sz. (1858. deczember 19.))
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A Niagara-vízesés (angolul: Niagara Falls, franciául: les Chutes du Niagara) egy hatalmas vízesésegyüttes a Niagara folyón. Kanada és az Amerikai Egyesült Államok határán fekszik elválasztva Ontario tartományt és New York államot. Niagara Falls, Ontario és Niagara Falls, New York ikervárosok között található, 27 km-re Buffalótól. Niagara-vízesés két fő részből áll, amiket a Kecske-sziget választ el: a Patkó-zuhatag a határ kanadai oldalán és az Amerikai-zuhatag az amerikai oldalon. Szintén az amerikai oldalon található még egy kisebb, a Menyasszonyi fátyol-zuhatag, amit a Luna-sziget különít el. A vízesés együttes a gleccserek visszahúzódásakor formálódott, a Wisconsin-gleccseresedés végén az utolsó jégkorszakban; a víz az újonnan létrejött Nagy-tavakból vájt utat magának ide a Niagara-lejtőn át az Atlanti-óceán irányába. Bár nem rendkívül magas, a Niagara-vízesés nagyon széles: több mint 168 000 m3; zúdul le minden percben magas vízállás esetén, és 110 000 m3; átlagosnál. Ez a legnagyobb vizhozamú vízesés Észak-Amerikában. A Niagara-vízesés egyszerre csábító szépsége és hasonlóan értékes hidroelektronikus ereje miatt. Az egyensúly megteremtése a természetes megőrzés, az üdülési, kereskedelmi és ipari felhasználások között kihívást jelent a gondviselők számára az 1800-as évektől fogva. (Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: Niagara-vízesés
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A Niagara télen és amikor befagyott 1911-ben
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
O l d a l a k   s z á m a : 1
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1291x870 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet