D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : csapo_haz_001resz.jpg
C Í M 
F ő c í m : Tiszagyenda - Csapó-ház
B e s o r o l á s i   c í m : Tiszagyenda - Csapó-ház
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Geiszer
U t ó n é v : Richard
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-09-27
E s e m é n y : beadva
I d ő p o n t : 2013-04-18
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A fotók beérkezésének dátuma.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : épület
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Gieszer Richard fotói
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Geiszler Richard
M e g j e g y z é s : Az alkotótól.
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : épületkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : lakóépület
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : ház
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : romos építmény
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Tiszagyenda
G e o N a m e s I d : 714769
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Tiszagyenda község Jász-Nagykun-Szolnok megye Tiszafüredi kistérségében. (Forrás: Wikipédia)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A Csapó-kúriát dr. Csapó Lóránt Pál építette, aki 1932-ben szerzett birtokot Pusztagyendán. Ezután kezdett a klasszicista stílusú kúriákat idéző nyári rezidencia építésébe. A földszintes, téglalap alaprajzú épület jellegzetessége a főhomlokzat középső részen kiemelkedő timpanonos portikusz, amely 2-2 pilléren nyugszik. Belseje kéttraktusos elrendezésű. Az épület alápincézett. A kúria parkja egykor közös volt a szomszédos Hellebronth-kúriával. Az 1940-es évek második felében az államosított épületben rendezték be a községházát, majd a helyi tsz kapta meg a kúriát. 1998-ban magántulajdonba került. (Forrás: zounuk.hu)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Geiszer Richard: Tiszagyendai templom - szószék
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
R é s z e k   s z á m a : 4
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 3109x3228 pixel
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn