D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : fusti_04.jpg
C Í M 
F ő c í m : Kicsi
B e s o r o l á s i   c í m : Kicsi
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Kirándulás a Vasúttörténeti Parkba
M i n ő s í t ő : összefoglaló cím
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Varga
U t ó n é v : József
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-06-03
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2009-04-09
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : modell
A   t í p u s   n e v e : játék
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Varga József fotói
M e g n e v e z é s : Vasúttörténeti Park
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Dr. Varga József honlapja
M e g j e g y z é s : Az alkotótól.
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Varga József
É v s z á m : 2009
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Jogvédett.
T É M A 
T é m a k ö r : Közlekedés, szállítás
A l t é m a k ö r : Vasút
T é m a k ö r : Szórakozás, játék
A l t é m a k ö r : Egyéb játékok
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : művészeti modell
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : vonat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : mozdony
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : vasúti kocsi
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kisvasút
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kisvasút
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Budapest
G e o N a m e s I d : 3054643
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Kicsi
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Kerti Vasút
A liliputi kisvasút 2006 augusztusa óta működik itt a park területén. Pályája 870 méter hosszan kanyarog. 4 átjáró keresztezi, alagúton és Magyarország legkisebb vasúti hídján gurul át, amelyek a 2010-es fejlesztés eredményei.
A kerti vasút mindenben próbálja hűen modellezni a valódi vasút működését, ezért a kereszteződésekben a miniatűr fénysorompók automatikusan pirosra váltva jelzik a vonat érkezését. A Nemzetközi Modellvasúti Szabályoknak minden szempontból megfelelő biztonsággal épült pályában elektronikus csomópontok szabályozzák a két, egyszerre közlekedő vonat haladását, elkerülve ezzel az összeütközést.
A kocsikon lábtartó és fogantyú nyújt kényelmes és biztonságos utazást a 3-tól 14 éves korig használó gyermekeknek, akiknek azért néhány fontos szabályt be kell tartaniuk utazás alatt, például nem szállhatnak le a kiskocsiról menet közben, vagy a gyalogosoknak a fénysorompó piros jelzésekor meg kell várniuk a vonat elhaladását és csak ezután mehetnek keresztül a vasúti átjárón. (Forrás: vasuttortenetipark.hu)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: Magyar Vasúttörténeti Park
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Varga József: Pici
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A Magyar Vasúttörténeti Park honlapja
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2272x1704 pixel
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella