D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1336547028.jpg
C Í M 
F ő c í m : Vadgesztenye virág
B e s o r o l á s i   c í m : Vadgesztenye virág
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
N é v v á l t o z a t o k : seboknefekete
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-06-18
E s e m é n y : kibocsátva
I d ő p o n t : 2012-05-09
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : Az Országalbum honlapjára való feltöltés dátuma.
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2012-05-03
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A kép készítésének időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Növényvilág
M e g n e v e z é s : Országalbum
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Országalbum
J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution 3.0
T É M A 
T é m a k ö r : Biológia, etológia
A l t é m a k ö r : Növénytan
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : növénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : vadon termő növény
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : vadgesztenye
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : fa
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : virág
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A vadgesztenye virága nagyon érdekes szerkezetű. Sok virág nyílik egy csomóban, a virágcsomók pedig álló piramisokba rendeződnek.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A hússzínű vadgesztenye, piros virágú vadgesztenye vagy korcs vadgesztenye (Aesculus × carnea) a közönséges vadgesztenye (A. hippocastanum) és az Amerikában honos vörös vadgesztenye (A. pavia) hibridje. Pontos eredete nem ismert, valószínűleg parkban történő véletlen kereszteződés során jött először létre. A hússzínű vadgesztenye lombhullató, 15 méternél ritkán magasabb fa, a közönséges vadgesztenyénél kisebb, törékenyebb. Koronája kevésbé magasra törő, sűrűn ágas, szabályos, gömbös alakú. Törzse egyenes, a koronáig jól követhető. Egyenesen felfelé törő ágai a korona alsó részében vízszintesek vagy lefelé hajlanak, gyakran elágaznak. A fiatal fák finom csíkozású, barnásszürke kérge az idősebb fákon barnásvörösre színeződik, a közönséges vadgesztenyénél is megtalálható nagy dudorokkal. Hajtásai a közönséges vadgesztenye barnásvörös hajtásaitól eltérően világosabb szürkészöldek vagy szürkés vörösek, világos paraszemölcsökkel, nagy levélripacsokkal. A rügyek is sötétbarna helyett zöldesszürkék, 1,5-2 cm hosszúak, kb. 1 cm vastagok, nem ragacsosak. 5 levélkéből tenyeresen összetett levelei erős, akár 20 cm-nél hosszabb levélnyélen helyezkednek el. A rombusz vagy széles ék formájú levélkék levéllemezei közepükön szélesebbek, 8-12 cm hosszúak, fogazott szélűek. A sötétzöld, néha enyhén ráncos vagy érdes levelek ősszel sokszor halványzölden vagy barnásan elszáradva hullanak le a fáról. A sűrűn, hosszú egyenes bugában májusban-júniusban növő hús piros vagy rózsaszín virágok szirmainak széle pelyhes-mirigyes, sárga vagy piros nektárvonal található rajtuk; a közönséges vadgesztenyéhez hasonlóan a sárga folt azt jelzi, hogy van nektár a virágban, a vörös folt pedig annak elapadását. A kissé, vagy egyáltalán nem tüskés zöldes színű toktermésben 1-3 világosbarna, sima mag (gesztenye) található, kisebb mint a fehér virágú vadgesztenyénél. (Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : hajna: Vadgesztenye rózsaszínben
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2816x2112 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 72 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Simon Jennifer