D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1900bb_Page_051_c.jpg
C Í M 
F ő c í m : A budapesti VIII. kerületi közjótékonysági egyesület népkonyhája
B e s o r o l á s i   c í m : Budapesti VIII. kerületi közjótékonysági egyesület népkonyhája
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-02-07
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : épületrész
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 47. évf. 6. sz. (1900. február 11.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Közgazdaságtan, gazdaság
A l t é m a k ö r : Szociálpolitika
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : belső épületrész
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : ingyenkonyha
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szegénygondozás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : jótékonyság
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Budapest. 8. kerület
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A budapesti VIII. kerületi közjótékonysági egyesület népkonyhája.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Egy jótékony egyesület.
Fővárosunk emberbaráti intézetei közt előkelő helyet foglal el a VIII. kerületi általános közjótékonysági egyesület, mely főkép azt tűzte ki czéljáúl, hogy az éhezőknek ételt juttasson, a ruhátlanokat felruházza, az inségeseket pénzzel is segítse, a foglalkozás nélkülieknek pedig munkát szerezzen.
Az egyesület 1895. deczember hóban alakúlt meg, Hanvai Sándor VIII. kerületi előljáró kezdeményezésére. ...
...
Az egyesület népkonyhája és munkásotthona 1898 deczember 11-ikéig a Baross-utcza 64. sz. alatt volt, ekkor azonban a VIII. kerületi elöljáróság új, díszes épületébe helyezték át, de a foglalkoztató műhely a régi, átalakított helyiségben maradt. ... (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1900. február 11.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Az épületben ma a Józsefváros polgármesteri hivatala székel (Budapest VIII. kerület Baross u. 63-67.).
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A budapesti VIII. kerületi előljáróság épülete
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Indafotó: Budapest VIII Józsefváros
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Polgármesteri Hivatal épülete
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1571x1093 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella