D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : Az_Alapitvany_vizitelo_Bohocd.jpg
C Í M 
F ő c í m : Az Alapítvány vizitelő Bohócdoktorai
B e s o r o l á s i   c í m : Alapítvány vizitelő Bohócdoktorai
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
N é v v á l t o z a t o k : Piros Orr
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-11-07
E s e m é n y : kibocsátva
I d ő p o n t : 2011-10-14
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A Wikipédiába való feltöltés dátuma.
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2011-05-12
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A fotózás dátuma.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Wikipédia
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y  J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution-ShareAlike 3.0
T É M A 
T é m a k ö r : Orvostudomány, állatorvostan
A l t é m a k ö r : Orvostudomány általában
T é m a k ö r : Szórakozás, játék
A l t é m a k ö r : Szórakozás általában
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : orvos
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : gyógyítás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Budapest
G e o N a m e s I d : 3054643
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Piros Orr Bohócdoktorok Alapítvány A Piros Orr Bohócdoktorok egy közhasznú alapítvány, aminek keretében speciálisan képzett színészek és előadóművészek visznek játékukkal vidámságot a beteg gyermekek és idősek körébe, hogy a nevetés gyógyszerével segítsék állapotuk javulását. A magyarországi Piros Orr Alapítványt 1996-ban alapította az osztrák Rote Nasen szervezet. A bohócdoktorok kezdetben csak Budapesten "viziteltek", majd látogatásaikat kiterjesztették a vidéki gyermekkórházakra is. 2006 óta két idősotthont is látogatnak. 2011-re már hat budapesti, egy-egy pécsi, győri, miskolci és nyíregyházi gyermekkórházat látogatnak rendszeresen. Zenélnek, énekelnek, báboznak, zsonglőrködnek, bűvészkednek. A Piros Orr bohócdoktorai fő foglalkozásukat tekintve színészek és előadóművészek, akik speciális képzések után vehetik fel a bohócdoktori köpenyt. A munkájuk megkezdése után is havi rendszerességgel művészeti és pszichológiai továbbképzéseken vesznek részt. A bohócdoktorok a képzések alkalmával megtanulják, hogyan alakítsanak ki jó kapcsolatot a gyerekekkel és az idősekkel, így a lehető leghatékonyabban tudják beadni a gyógyító szérumot: a nevetést. Mivel a bohócdoktorok munkája nagy felelősséggel jár, a vizitek előtt minden alkalommal rövid ismertetést kapnak az osztályon fekvő gyerekek, illetve az idősotthon lakóinak állapotáról, hogy felkészülhessenek a speciális esetekre. A képzett bohócok 2011 őszéig több mint 180 ezer gyereknek és idős embernek vitték el a gyógyító nevetést, és a bohócdoktori rendelések száma szerte az országban tovább bővül. (Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Piros Orr Bohócdoktorok Alapítvány
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 3648x2736 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Simon Jennifer