D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1899_Oldal_057_c.jpg
C Í M 
F ő c í m : Berczik Árpád Himfy dalai czimű vígjátékának diszkiadásából
B e s o r o l á s i   c í m : Berczik Árpád Himfy dalai czimű vígjátékának diszkiadásából
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : R. Hirsch Nelli rajzai
M i n ő s í t ő : alcím
E g y é b   c í m : Szegedy Róza (Cs. Alszeghi Irma)
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : rajzoló
B e s o r o l á s i   n é v : Hirsch
U t ó n é v : Nelli
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
E g y é b   n é v e l e m e k : R.
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1871-1915
S z e r e p : író
B e s o r o l á s i   n é v : Berczik
U t ó n é v : Árpád
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1842-1919
V I A F I d : 10943323
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-10-25
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 46. évf. 7. sz. (1899. február 12.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Szépirodalom, népköltészet
A l t é m a k ö r : Klasszikus magyar irodalom
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Film, színház, előadóművészet
A l t é m a k ö r : Színházművészet
T é m a k ö r : Film, színház, előadóművészet
A l t é m a k ö r : Film- és színháztörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : színész
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : irodalmi alak
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Alszeghy Irma, Cs. (1864-1945)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Szegedy Róza (1775-1832)
V I A F I d : 89568858
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Berczik Árpád Himfy dalai czimű vígjátékának diszkiadásából. - R. Hirsch Nelli rajzai.
Szegedy Róza (Cs. Alszeghi Irma.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A Himfy dalai Berczik Árpád nagy sikerű színműve (1898), Kisfaludy Sándor szerelméről szól. (Forrás: Wikipédia)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Alszeghy Irma, Cs. színésznő. 4 éves korától gyermekszerepeket játszott, 14 évesen a SzAk-ra iratkozott. 1884-ben mint ösztöndíjast Paulay Ede szerződtette a Nemzeti Színházhoz. 1918-tól örökös tag. 1924 júliusában nyugalomba vonult, de még ebben az évben vendégként fellépett a Renaissance Színházban és 1928-ban a Belvárosi Színházban. Kezdetben naiva, majd hősnő és drámai szende szerepeket játszott. Szerénysége miatt nem foglalta el az őt megillető helyet. Asszonyosan meleg, egyszerű, közvetlen lényével, finom beszédmodorával és a szerepek intenzív átélésével a modern magyar színpadi kultúra kialakításában fontos szerepet játszott. (Forrás: Magyar Színházművészeti Lexikon)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Szegedy Róza Kisfaludy Sándor felesége és múzsája ("Liza"). (Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Berczik Árpád Himfy dalai czimű vígjátékának diszkiadásából : R. Hirsch Nelli rajzai
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 873x1331 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn