D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 29112382.jpg
C Í M 
F ő c í m : Főoltár
B e s o r o l á s i   c í m : Főoltár
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
N é v v á l t o z a t o k : GBview
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-07-10
E s e m é n y : kibocsátva
I d ő p o n t : 2009-11-22
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A Panoramio honlapjára való feltöltés dátuma.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : épületrész
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Panoramio
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Panoramio
J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution-NoDerivs 3.0
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Képzőművészet általában
T é m a k ö r : Vallás, egyház
A l t é m a k ö r : Keresztény vallások
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : oltár
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : belső épületrész
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : templom
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : római katolikus egyház
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : barokk
M i n ő s í t ő : stílus
T á r g y s z ó : díszítőművészet
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Búcsúszentlászló
G e o N a m e s I d : 3054671
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Búcsúszentlászló (2004 előtt Bucsuszentlászló) község Zala megyében, a Pacsai kistérségben. (Forrás: Wikipédia)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A Szent László tiszteletére szentelt templom valójában két templom: a román stílusú, XIII. századi épületet sajátos módon nem átépítették a ferencesek, hanem elé építették a XVIII. század első felében barokk templomukat. A középkori templom félköríves szentélyű, félköríves ablakokkal. Belsejét barokk stílusban újították meg. A barokk templom homlokzatának bal oldalán áll tagolt sisakú tornya. Homlokzatán három szent szobrát látjuk, a keleti oromfalon huszártorony áll. A szószék és a hét, rendkívül gazdagon díszített mellékoltár barokk, a nyolcadik a XX. század elején készült tiroli stílusban. A helység "templomtörténete" tehát nem volt mindennapi. A mocsaras területből kiemelkedő kis szigeten épült román templom a török időkben elhagyottá vált, majd pusztulásnak indult. A XVII. század végén ferencesek települtek Bucsuszentlászlóra, és a kis templomot helyreállították. Később viszont eléje és vele összekapcsoltan építették fel 1714-34 között nagy, barokk, ferences templomukat, melynek oltára mögött van az átjárás a román kori templomba. Az épületet 1801-ben restaurálták, de 1874-ben a rendház és a templom teteje leégett. 1910-ben belsejét, a hatvanas évek végén külsejét újították fel. (Forrás: vendegvaro.hu)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : GBview: Szentély
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1740x1627 pixel
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn