D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 11228015.jpg
C Í M 
F ő c í m : Kossuth Lajos ... Holló Barnabás alkotása
B e s o r o l á s i   c í m : Kossuth Lajos ... Holló Barnabás alkotása
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Lakat
U t ó n é v : Imre
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
S z e r e p : szobrász
B e s o r o l á s i   n é v : Holló
U t ó n é v : Barnabás
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1865-1917
V I A F I d : 171032628
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-03-09
E s e m é n y : kibocsátva
I d ő p o n t : 2008-06-15
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A Panoramio honlapjára való feltöltés dátuma.
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2008-06-15
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A fotózás dátuma.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : szobor
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Panoramio
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Panoramio
J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Szobrászat, kerámiaművészet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : szobor
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : emlékmű
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : emberábrázolás
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : bronzszobrászat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : homokkő
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : politikus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Kossuth Lajos (1802-1894)
V I A F I d : 85933241
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Ajka
G e o N a m e s I d : 3056357
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1904
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : 1976
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Ajka város Veszprém megyében, az Ajkai kistérségben. (Forrás: Wikipédia)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A Kossuth Lajos halálát követő emlékállítási mozgalom a Kossuth Ferenc vezette Függetlenségi Párt felkarolásával országos méreteket öltött. E mozgalom részeként Kossuth halálának tizedik évfordulója évében dr. Óvári Ferenc országgyűlési képviselő, a Függetlenségi Párt tagjaként egy Kossuth-szobor ajándékozási szándékát jelentette be a március 15-ét ünneplő ajkai polgároknak (1904). Az ajkaiak örömmel fogadták ajánlatát és az 1904. április 20-i képviselőtestületi ülésen határoztak a szobor felállítása ügyében. 1904. augusztus 30-án került sor a szoboravatási ünnepségre. a Kossuth-szobor jelenleg is áll és évről-évre több virág borítja talapzatát, jelezve, hogy a szabadság és függetlenség bajnoka örök jelképpé vált a magyar nép szemében. Ugyanakkor sajnálatos, hogy a szobor utóéletéhez számos indokolatlan és kényszerű áttelepítés és átalakítás is hozzátartozik. Miután 1926-ban Ajka nagyközségi státuszt kapott első ténykedései között az evangélikus iskola előtti téren lévő gesztenyefás ligetben világháborús emléket állítottak. Egy év múlva, 1927-ben ide helyezték át Kossuth Lajos szobrát is. A második világháborút követően több meggondolatlan politikai döntés is ártott Kossuth emlékének. Előbb egy szolgálatteljesítés közben elhunyt határőrt temettek a ligetbe, majd itt alakították ki a szovjet katonák emlékművét. A megalázó állapotot Ajka város polgárainak kívánságára úgy oldották fel, hogy szobrát 1976-ban áttelepítették a Kossuth Lajos Általános Iskola előtti térre. Azóta is ott áll átalakított, méltatlanul alacsony és szerény talapzatán. Holló Barnabás alkotása. (Forrás: szoborlap.hu)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Csanády: Kossuth Lajos szobra - Kecskemét
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2448x3264 pixel
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn