D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 11865809_d9fdd14f8b8_001resz.jpg
C Í M 
F ő c í m : LJZ-353
B e s o r o l á s i   c í m : LJZ-353
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : LJZ-353 1
M i n ő s í t ő : eredeti cím
E g y é b   c í m : LJZ-353 2
M i n ő s í t ő : eredeti cím
E g y é b   c í m : LJZ-353 3
M i n ő s í t ő : eredeti cím
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Oláh
U t ó n é v : Ferenc
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
N é v v á l t o z a t o k : Lev53
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-03-18
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2011-05-29
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A kép készítésének időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Inda fotó
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Inda fotó
J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution-NoDerivs 2.5
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Szolgáltatóipar, belkereskedelem
A l t é m a k ö r : Védelem
T é m a k ö r : Közlekedés, szállítás
A l t é m a k ö r : Járműipar
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : tűzoltóság
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : jármű
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Algyő
G e o N a m e s I d : 715429
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g :
1963. október 16. Négy fős tűzvédelmi kirendeltséget hoztak létre a Dunai Finomító és a Dunamenti Erőmű védelmére.
1964. július 1. Az alosztály 15 fős készenléti egységgel bővült és beköltözött az új, 5 szerállásos laktanyába.
1972 Megkezdődött a laktanya bővítése 4 db tűzoltó gépjármű szerállással.
1979-ben az állomány tényleges létszáma 124 fő volt. 1980 A laktanya udvar nyugati oldalán egy földszintes panel szertár épült 6 db szerállással.
1995. január 1. A FER Tűzoltóság 06 órakor átvette a két nagyüzem tűzoltási és műszaki mentési feladatát.
1998 március 1-jén készenléti szolgálat kezdi meg működését a DE Rt. tűzoltó őrsén.
2000. június Az országban második tűzoltóságként bevezettük az ISO 9002 minőségirányítási rendszert.
2003. november A finomítói tűzoltó laktanya teljes felújítást követő átadása, valamint az erőműves őrs épületének felújítása. (Forrás: http://www.fer.hu)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Oláh Ferenc: KHB-282
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
R é s z e k   s z á m a : 3
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1024x768 pixel
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Rónay Zoltán