D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 42174407.jpg
C Í M 
F ő c í m : Egy derűs nap, 2010. 07. 12-én Devecserben
B e s o r o l á s i   c í m : Egy derűs nap, 2010. 07. 12-én Devecserben
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Első magyar bibliafordító
A L K O T Ó 
S o r s z á m : 1
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Lakat
U t ó n é v : Imre
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
S z e r e p : szobrász
B e s o r o l á s i   n é v : Lesenyei
U t ó n é v : Márta
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1930-
V I A F I d : 13727538
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-04-09
E s e m é n y : kibocsátva
I d ő p o n t : 2010-10-14
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A Panoramio honlapjára való feltöltés dátuma.
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2010-07-12
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A fotózás dátuma.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Panoramio
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
T í p u s : szobor
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Panoramio
J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Szobrászat, kerámiaművészet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : emléktábla
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : dombormű
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : fordító
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Biblia
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Szántó Arator István (1541-1612)
V I A F I d : 39431317
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Devecser
G e o N a m e s I d : 3053712
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 2002
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Az emléktábla a római katolikus templom bejáratától jobbra a falon látható. (Devecser, Hősök tere)
Szántó Arator István (1541-1612) a jezsuita rend utasítására kezdett a Vulgata magyar nyelvre történő fordításához. 1611-re el is készült az Ószövetséggel. Az Újszövetség fordítását 1612-ben bekövetkezett halála akadályozta meg. Bibliafordítása soha nem jelent meg nyomtatásban, de többen úgy vélik, hogy Káldi György felhasználta az ő bibliafordítását saját fordítása készítésénél. (Forrás: szoborlap.hu)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Az emléktábla felirata:
Az első magyar katolikus bibliafordító Szántó Arator István 1541-ben született Devecserben
"Igaz ügyem az Úr előtt van,
és jutalmam Istenemnél"
Izajás 49. 4 /
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : szoborlap: Első magyar bibliafordító / Szántó Arator István
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: Arator István
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Bibliafordító és dalszerző író / Szántó Arator István és Gárdonyi Géza emléke Devecserben
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2448x3264 pixel
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella