D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 25595778.jpg
C Í M 
F ő c í m : Háromszáz éves temető Balatonudvariban
B e s o r o l á s i   c í m : Háromszáz éves temető Balatonudvariban
A L K O T Ó 
S o r s z á m : 1
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Lakat
U t ó n é v : Imre
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-03-26
E s e m é n y : kibocsátva
I d ő p o n t : 2009-08-13
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A Panoramio honlapjára való feltöltés dátuma.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Panoramio
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
T í p u s : szobor
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Panoramio
J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Család, társas kapcsolatok
A l t é m a k ö r : Halál
T é m a k ö r : Néprajz, antropológia
A l t é m a k ö r : Tárgyi néprajz
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Muzeológia, műemlékvédelem
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : temető
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : sírkő
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : síremlék
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : műemlék
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : mészkő
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Balatonudvari
G e o N a m e s I d : 3055522
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 18. század vége
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A Balaton északi partján keletről nyugat felé haladva, s a tihanyi félsziget bejáratát éppen csak magunk mögött hagyva, még mielőtt Balatonudvariba beérnénk, már az útról is látszik jobbkéz felé egy különös temető, amelyben hatalmas, archaikus faragású kerek fehér sírkövek sorakoznak, szám szerint hatvanhárman.
A bejárat melletti tábla szerint a temetőt az 1770-80-as években nyitották meg, s csupán 1887-ben osztották fel református, katolikus és izraelita részre. A háromszáz lakosú falunak sok izraelita lakója nem lehetett, mert az utóbbi, külön kapuval ellátott részen ma is csupán egyetlen család sírja áll. ... (Forrás: wangfolyo.blogspot.com)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A balatonudvari temető
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Balatonudvari, műemlék temető
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : evami: Szív alakú sírkövek
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Lakat Imre: Old, old museum piece cemetery in Balatonudvari, Balaton beside a lake ... Az öregtemető Udvariban ... Salt lake near Balaton, in Balatonudvari ...
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1200x900 pixel
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella