D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : Tomorkeny_Istvan.jpg
C Í M 
F ő c í m : Tömörkény István
B e s o r o l á s i   c í m : Tömörkény István
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő 
S z e r e p : digitalizálta
B e s o r o l á s i   n é v : Róth
U t ó n é v : András Lajos
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : közreadó
T e s t ü l e t i   n é v : Haáz Rezső Múzeum Tudományos Könyvtár
S z é k h e l y : Székelyudvarhely
O r s z á g : Románia
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-07-10
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Érdekes Ujság dekameronja
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Az Érdekes Ujság Dekameronja
S z e r z ő : szerk. Kabos Ede
M e g j e l e n é s : Budapest : Légrády, [1913-1916]
T í p u s : antológia
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Haáz Rezső Múzeum Tudományos Könyvtár
M e g j e g y z é s : Róth András Lajostól.
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Fotóművészet, fényképészet
T é m a k ö r : Irodalomtörténet, irodalomtudomány
A l t é m a k ö r : Magyar irodalom története
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Levéltári kutatás
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : kézjegy
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szignó
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : író
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Tömörkény István (1866-1917)
V I A F I d : 67625866
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19-20. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Tömörkény István (Steingassner) író. 1882-85-ben gyógyszerészgyakornok volt Szegeden. Miután megszerezte gyógyszerészi oklevelét, Kisteleken, majd Szegeden volt gyógyszerész. 1886-ban a Szegedi Híradó munkatársa lett. 1889-92 közt Boszniában, Szegeden, majd Bécsben teljesített katonai szolgálatot. 1892-től a Szegedi Napló munkatársa. 1897-ben Mikszáth Kálmán mint külső munkatársat az Országos Hírlaphoz szerződtette. 1899-től a szegedi Somogyi Könyvtár és Városi Múzeum könyvtárosa. Főnökével részt vett a Szeged környéki régészeti ásatásokban és a szegedi népélet kivesző darabjaiból értékes gyűjteményt állított össze. 1904-től haláláig a könyvtár igazgatója. Tagja volt a Petőfi Társaságnak (1906). Első könyve Szegedi parasztok és egyéb urak címmel 1893-ban jelent meg, ezt követte a Jegenyék alatt c. kötete, amely országos hírt szerzett neki. Ettől kezdve írásait mindvégig rendszeresen közölték a szegedi és budapesti lapok (Budapesti Napló, Pesti Napló, Pesti Hírlap, Országos Hírlap). Novellákon kívül régészeti és néprajzi cikkeket is írt és több ezer tájszót gyűjtött össze. A Szeged környéki népélet sajátos hangú, kiváló ábrázolója. A rövid műfajokat kedvelte. Az alföldi szegénység, kubikosok, tiszai hajósok, halászok életéről rajzolt vonzó, mély együttérzésről tanúskodó képet. A paraszti élet minden mozzanatát, környezetének minden részletét alaposan ismerte. Nem volt szocialista, de mélyen szociális érzésű író, szociális igazságot követelt hősei számára a valóság művészien igaz ábrázolásával. (Forrás: Magyar Életrajzi Lexikon)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Szomaházy István
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2481x3589 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 600 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
M E G J E G Y Z É S 
A z   a d a t r e k o r d r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : 2-5. köt.
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn