D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1298610762.jpg
C Í M 
F ő c í m : Megállt az idő
B e s o r o l á s i   c í m : Megállt az idő
A L K O T Ó 
S o r s z á m : 1
S z e r e p : fényképész
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
N é v v á l t o z a t o k : SALCHEE
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-02-22
E s e m é n y : kibocsátva
I d ő p o n t : 2011-02-25
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : Az Országalbum honlapjára való feltöltés dátuma.
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2011-02-15
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A fotózás dátuma.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : épület
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Országalbum
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Országalbum
J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution 3.0
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Magyarországi látnivalók
T é m a k ö r : Vallás, egyház
A l t é m a k ö r : Judaizmus
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : zsidó vallás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : zsinagóga
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : épületkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : műemlék
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Mezőcsát
G e o N a m e s I d : 717667
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Zsinagóga - Mezőcsát.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A zsidóság az 1800-as évek elején kezdett betelepülni Mezőcsátra, feltehetően Galíciából és Litvániából érkeztek. Létszámuk 1920-ig fokozatosan növekedett, ebben az évben 556 fő volt, ami a lakosság 9,5%-át tette ki akkor. A helyi zsidó közösség mintegy másfél évszázadon át igen fontos szerepet töltött be a település és a térség gazdasági életében. A 2. világháború és a vészkorszak nagyaranyú népességcsökkenést eredményezett. Az 1940-es évek végén bekövetkező kivándorlás hatására a 60-70-es évekre szinte teljesen eltűnt a zsidóság Mezőcsátról.

A betelepülő zsidóság az új környezetben is maradéktalanul igyekezett gyakorolni hitét. A rendelkezésre álló források szerint a mai zsinagógának két elődje is létezett. Az első minden bizonnyal tűzvész áldozata lett. A második átalakítására a helyi zsidóság létszámának növekedése miatt volt szükség. A gazdasági potenciáljában is megerősödött izraelita közösség l880-ban egy rendkívül szép és méreteiben is impozáns zsinagógát épített, amely téglalap alaprajzú, alapterülete l59 m2, illetve 96 m2 és 7,7 m magas. A zsidó liturgia sajátosságához híven, a közös imára egyidejűleg, de nemenként elkülönülve gyűltek egybe a hitközség tagjai. Ezért több bejárat is van az épületen. A férfiak bejárata az előtéren keresztül vezet a zsinagógai térbe. Az előtérben a megtisztulást jelképező liturgiai tárgy, a kézmosó található. A kamra használaton kívüli tárgyak tárolására szolgált. A nők külön bejáraton foglalták el a nekik kijelölt helyet, a karzatot, amely három oldalról vette körbe a belső teret. A szomorú sorsú, szebb napokat látott zsinagóga jelenlegi állapota erősen leromlott. A város szívében kérlelhetetlenül vonja magára az átutazók figyelmét ez az idő vasfoga által megtépázottan is varázslatos szépségű épület. (Forrás: Dél-borsodi LEADER Egyesület - http://www.dble.hu)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: Zsinagóga
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : zsizsa67: Zsinagóga
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : darthwalk: Zsinagóga
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 3456x2304 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 72 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Simon Jennifer