D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1301928815.jpg
C Í M 
F ő c í m : Monumentum
B e s o r o l á s i   c í m : Monumentum
A L K O T Ó 
S o r s z á m : 1
S z e r e p : fényképész
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
N é v v á l t o z a t o k : N_x
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2011-11-22
E s e m é n y : kibocsátva
I d ő p o n t : 2011-04-04
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : Az Országalbum honlapjára való feltöltés dátuma.
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2011-04-04
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A fotózás dátuma.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Országalbum
M e g n e v e z é s : Növényvilág
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Országalbum
J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution 3.0
T É M A 
T é m a k ö r : Biológia, etológia
A l t é m a k ö r : Növénytan
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : őszibarack
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : virág
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : rózsaféle
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : csonthéjas gyümölcs
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Makó
G e o N a m e s I d : 717902
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : őszibarackfa virága
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Az őszibarack kedvelt csonthéjas gyümölcs. Magyarországon a Duna-Tisza közén, a Balaton vidékén és Budapest környékén termesztik. Az őszibarack őshazájának régebben Perzsiát tartották, a kutatások azonban ezt nem bizonyították. A kínai irodalomban már i.e. több száz évvel, több helyen is említi, ezért feltételezhető, hogy innen származik. Európai elterjedésének forrása Itália, majd Franciaország. A sima héjú, (nem molyhos) őszibarackot, "nektarin" névvel különböztetjük meg, de nagyon sokan használják a "kopasz barack" elnevezést is. Fehérjét, szénhidrátot, szerves sót és rostanyagot tartalmaz. Az őszibarack az enyhébb éghajlatot kedveli, mérsékelt és elég hosszú ideig tartó téli hideggel. Hazánkban, egyes vidékeket kivéve mindenütt megterem. Az őszibarack termeléshez a nyári hónapokban (július-augusztus) 20-24 C° középhőmérsékletre van szükség. Fontos, hogy a téli nyugalmi időben huzamosabb ideig 7 C° alatti hőmérsékletre van szüksége. A virágzás, gyümölcskötődés, és a gyümölcsfejlődés idején a -4 C° körüli hőmérséklet jelentős károkat tud okozni. Az őszibarackot nem szabad olyan helyre ültetni, ahol csonthéjas gyümölcs volt korábban. Ellenkező esetben még a leggondosabb kezelés mellett is rosszul fejlődik, ezért legalább 4 évig pihentessük a talajt, trágyázás, mélyszántást követően más veteményekkel ültessük be, majd a 4 év lejárta után, az ismételt trágyázást követően telepíthetünk őszibarackot. (Forrás: Sulinet Digitális Tudásbázis)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : J. o. k. e. r.: Ebből lesz az őszibarack
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: Őszibarack
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : SDT: Gyümölcsfélék szöveges és képes bemutatása
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 3008x2000 pixel
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella