D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : versenykepesseg.jpg
C Í M 
F ő c í m : Versenyképességi kulturális orientációk azonosítása vezetői narrációkból
B e s o r o l á s i   c í m : Versenyképességi kulturális orientációk azonosítása vezetői narrációkból
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Mikulás
U t ó n é v : Gábor
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1968-
V I A F I d : 198575369
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-11-06
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2009-12-03
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : GM Consulting
J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution-NonCommercial 2.5
T É M A 
T é m a k ö r : Nyelvtudomány, kommunikáció
A l t é m a k ö r : Nyelvtudomány általában
T é m a k ö r : Nyelvtudomány, kommunikáció
A l t é m a k ö r : Nyelvhasználat
T é m a k ö r : Szociológia, társadalomkutatás
A l t é m a k ö r : Szervezetszociológia
T é m a k ö r : Közgazdaságtan, gazdaság
A l t é m a k ö r : Menedzsment
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : versenyképesség
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szervezeti kultúra
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szervezetkutatás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : vezető
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szociolingvisztika
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : nyelvhasználat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 2009
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A Magyar Számítógépes Nyelvtudományi Konferencián, 2009. dec. 3-4-én elhangzott előadás prezentációja.
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Mikulás Gábor: Shop-koncepció: sokkal kevesebb könyv, sokkal nagyobb használat
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : PowerPoint prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 13
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : Microsoft Office PowerPoint 2003
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x577 pixel pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 72 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Dávid Adrienne