D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : Horvathhaz.jpg
C Í M 
F ő c í m : A Horváth-ház
B e s o r o l á s i   c í m : Horváth-ház
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Balatonfüred
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
N é v v á l t o z a t o k : Pásztörperc
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-03-05
E s e m é n y : kibocsátva
I d ő p o n t : 2011-03-08
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A Wikipédiába való feltöltés dátuma.
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2011-01-21
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A fotózás dátuma.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : épület
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Wikipédia
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Wikipédia
J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution-ShareAlike 3.0
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T é m a k ö r : Szolgáltatóipar, belkereskedelem
A l t é m a k ö r : Vendéglátás
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : épületkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : szálloda
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szállás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : műemlék
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : copf stílus
M i n ő s í t ő : stílus
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Balatonfüred
G e o N a m e s I d : 3055566
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1798
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A Horváth-ház
Balatonfüred, Gyógy tér
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A copf stílusban épült Horváth-házat a Szengyörgyi-Horváth család építette 1798-ban a "füredi Savanyú Víz" közvetlen szomszédságában "a Publicum tekintetéért annak jobb accomodatioja végett".
A reform-korban és a későbbiekben sokan megfordultak vendégként a házban, többek között: Berzsenyi Dániel, Kossuth Lajos, Wesselényi Miklós, Deák Ferenc, Vörösmarty Mihály, Perczel Mór, Klapka György, Jókai Mór, Pollack Mihály, Ferenc József, stb.
1825. július 26-án a füredi Horváth-házban Horváth János rendezte az első Anna-bált lánya, Anna Krisztina tiszteletére. Anna ezen a bálon ismerkedett meg későbbi férjével, Kiss Ernővel, aki majdan a szabadságharc altábornagyaként a tizenhárom aradi vértanú egyike volt.
Az Angyalföldi Lakásépítő által végzett műemléki felújítás során a patinás külső mögött modern lakások lettek kialakítva. (Forrás: horvathvilla.csato.hu)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: Balatonfüred
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Horváth villa apartman
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 3248x2250 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 180 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella