D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : Babes_Bolyai.jpg
C Í M 
F ő c í m : A Babeş-Bolyai Tudományegyetem főépülete
B e s o r o l á s i   c í m : Babeş-Bolyai Tudományegyetem főépülete
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
N é v v á l t o z a t o k : Pásztörperc
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő 
S z e r e p : közreadó
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
N é v v á l t o z a t o k : Pásztörperc
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-02-16
E s e m é n y : kibocsátva
I d ő p o n t : 2011-04-08
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A Wikipédiába való feltöltés dátuma.
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2011-03-31
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A fotózás dátuma.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : épület
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Wikipédia
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Wikipédia
J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution-ShareAlike 3.0
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T é m a k ö r : Pedagógia, nevelés
A l t é m a k ö r : Felsőfokú oktatás
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : épületkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : felsőfokú oktatási intézmény
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : egyetem
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : neoreneszánsz
M i n ő s í t ő : stílus
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Kolozsvár
G e o N a m e s I d : 681290
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1895
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A Babeş-Bolyai Tudományegyetem főépülete
Kolozsvár
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A Babeș-Bolyai Tudományegyetem (BBTE) Kolozsvár tudományegyeteme. Az intézet a mai elnevezéssel és többé-kevésbé fennálló magyar tannyelvű résszel 1959 óta létezik. Névadói Victor Babeș (1854-1926) román orvos és Bolyai János (1802-1860) magyar matematikus. A korábban létező magyar tannyelvű Bolyai Tudományegyetemet mindkét Bolyairól, az apáról és fiáról nevezték el, de a BBTE-n elterjedt mai tudás szerint a mostani egyetem magyar névadója Bolyai János.
Nagy Géza visszaemlékezései szerint az egyetemet Bolyai Farkasról nevezték el, "mivel ... egy személyben volt filozófus, matematikus és író. Érdekes, hogy a névadás február 9-én, pont Bolyai Farkas születésének a napján történt. Természetes, nem éleztük ki Bolyai Farkas személyének előtérbe állítását, hagytuk, hogy a köztudatban mindenki Bolyai Farkast és Bolyai Jánost vélje névadónak, vagy akár csak Bolyai Jánost." (Forrás: Wikipédia)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A kolozsvári egyetemi oktatás a XVI. században induló hagyományra tekinthet vissza. Az itt alapított egyetemi kollégiumok János Zsigmond és Báthory István erdélyi fejedelmek, Mária Terézia Habsburg császárné, a jezsuita és piarista rendek emlékéhez kötődnek.
A régi "Farkas" (ma "Kogălniceanu") sarkán az egykori Ferenc József Tudományegyetem főépületét a XIX. század végén építették, újreneszánsz stílusban. Az 1919-től román felsőoktatási intézményként működő egyetem, 1927-től "I. Ferdinánd király" nevét viselte. Egy évtizeddel később avatták fel a szomszédos Egyetemiek Háza épületét. A szemközti, volt Nemesi Konviktus pedig előbb a "Józsa Béla" Athenaeum, majd a Pedagógiai Főiskola, az "Echinox"-szerkesztősége, végül a Német Művelődési Központ székhelye lett.
A Babeş-Bolyai Tudományegyetem mai, egységesített formája - az 1959-ben hozott politikai döntés következtében - a két, már 1945-től működő, román ("Babeş") és magyar ("Bolyai") egyetemek jogutódja. A mai Babeş-Bolyai Tudományegyetem multikulturalitását illusztrálja, hogy a 111 féle szakképesítés közül 99 román nyelven, 59 magyarul, 16 németül, 2 ukránul, 8 angolul, valamint egy franciául és egy olaszul is felvehető a hallgatók által. (Forrás: primariaclujnapoca.ro)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A Babeş–Bolyai Tudományegyetem
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: Babeș-Bolyai Tudományegyetem
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 3456x2592 pixel
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella