D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : eleink_gyarmathy_m.jpg
C Í M 
F ő c í m : Michel Gyarmathy
B e s o r o l á s i   c í m : Michel Gyarmathy
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Varga
U t ó n é v : József
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2011-07-14
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Varga József fotói
M e g n e v e z é s : Eleink vidéki és külföldi temetőkben
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Dr. Varga József honlapja
M e g j e g y z é s : Az alkotótól.
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Szobrászat, kerámiaművészet
T é m a k ö r : Család, társas kapcsolatok
A l t é m a k ö r : Halál
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Film, színház, előadóművészet
A l t é m a k ö r : Film- és színháztörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : síremlék
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : temető
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : sírfelirat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Gyarmathy, Michel (1908-1996)
V I A F I d : 78784316
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Balassagyarmat
G e o N a m e s I d : 3055601
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Balassagyarmat, Zsidó temető
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Michel Gyarmathy (eredeti neve: Ehrenfeld Miklós) grafikus, jelmeztervező, költő. Apja Saul Ehrenfeld, egy kisebb sajtüzem tulajdonosa volt Balassagyarmaton, ő és felesége még a holocaust előtt meghaltak, sírjuk a gyarmati zsidó temetőben található, ott, ahová 1996-ben fiúkat is temették. Ehrenfeld Miklós Balassagyarmaton, a Balassi Gimnáziumban végez, majd Budapestre kerül. Az Iparművészeti Főiskolán folytat keramikus, majd grafikus, később szcenográfus szakon tanulmányokat. Az első állomás pályáján a Király Színház, ezt követően a Fővárosi Operettszínházban, a Budai Színkörben és a Városi Színházban működik, elsősorban a zenés szórakoztató színházak, műfajok rendezése és szcenográfia feladatai érdekelték. Ekkor javasolja számára Honthy Hanna, hogy változtasson nevet, és szülővárosa után a Gyarmathy nevet veszi fel. 1933-ban Párizsban telepszik le, ahol pályája végéig a Folies-Bergère revüszínház grafikusa, díszlet- és jelmeztervezője, rendezője, művészeti igazgatója, részvénytulajdonosa. 1961-től ő rendezi Las Vegasban a Paris-Folies revüelőadásokat is. Szcenográfiai művészetére a kiváló rajztudás, gazdag színhasználat, ízléses dekorativitás jellemző. 1970-ben Párizsban saját versekötetet ad ki, Mosolyok és könnyek címmel, amelyben feleleveníti gyerekkori emlékeit. 1984-ben látogat először Balassagyarmatra. A világ egyik leghíresebb revüszínházának művészeti vezetőjeként beírta magát nemcsak a francia, hanem a világ szórakoztatóipari történetébe. (Forrás: agt.bme.hu)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Varga József: Gróh Gyula
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1600x1200 pixel
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn