D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : DSCF0205_001resz.jpg
C Í M 
F ő c í m : Húsvéti körmenet
B e s o r o l á s i   c í m : Húsvéti körmenet
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Gáspár
U t ó n é v : Marcsi
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2011-05-26
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2011-04-25
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A kép készítésének időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Gáspár Marcsi fotói
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g j e g y z é s : Az alkotótól.
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Külföldi országok, városok
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : keresztény ünnep
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : húsvét
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : húsvéti szokás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : körmenet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 2011
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Zeteváralja
G e o N a m e s I d : 665876
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A húsvéti körmenet.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A húsvéti körmenetet másként föltámadási körmenetnek is nevezik, Jézus Krisztus feltámadásának nem szorosan vett liturgikus ünneplése Közép-Európában a 17. századtól. Magyarországon már az 1625-ös esztergomi rituáléban megtalálható, szokása ma is él. A hívők kivonulnak a templomból, s a körmenet alatt négyszer szentségi áldást ad a celebráns. A föltámadt Krisztus szobrát, az "Alleluja-szobrot" egy "érdemesebb" férfi viszi: Miskén az, aki a passióban Jézust énekelte; Bácsalmáson, Borotán, Dávodon, Kecelen, Mezőkövesden a bíró, Szilben a harangozó, Hosszúhetényben a kisbíró, Szarvaskőn a templombíró, Nagybörzsönyben a legénybíró. A legtöbb helyen a húsvéti gyertyát is viszik a körmenetben. A körmenet egyéb kellékeit, a baldachint és a lámpákat vinni külön tisztség, régebben az Ipoly mentén házasulandó legények, napjainkban általában az egyházközségi képviselőtestület tagjai viszik. A körmenet végén az Alleluja-szobrot az oltárra vagy külön tartóra helyezik, s ott marad Áldozócsütörtökig. A körmeneten való részvételnek megvoltak az öltözködésben is megnyilvánuló szokásai. Jászladányban és Tápén pl. még a legidősebb asszonyok is fehér ruhában, Bélapátfalván fehér kendőben vettek részt. Városmiskén a 20. sz. elején a leányok derekukra fehér szalagot kötöttek, hajukat kieresztették, Kalocsán viszont bekötött fejjel illett megjelenniük. Napjainkban városokban is szokás az ablakba égő gyertyát tenni a körmenet útvonalán, s minden résztvevő lehetőleg égő gyertyát visz a kezében. Mivel a körmenet tömegeket mozgat, 1948 után hatósági engedélyhez kötötték, s ahogy lehetett, akadályozták. 1951-ben például, mivel nagyszombat április 4-ére esett, elrendelték, hogy a szertartásokat reggel 8-ig, a körmenetet délután 3-ig vagy legkésőbb a felszabadulási ünnepély előtt 1 órával be kell fejezni. 1989, azaz a rendszerváltás óta természetesen ez a szabályozás megszűnt, a körmenet útvonalát pusztán a rendőri biztosítás miatt kell bejelenteni. (Forrás: katolikus lexikon)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Gáspár Marcsi: Csíksomlyói templom
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
R é s z e k   s z á m a : 4
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2592x1944 pixel
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Gáspár Marcsi