D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : BALPART_0136_cr.jpg
C Í M 
F ő c í m : Krasznay Ferenc
B e s o r o l á s i   c í m : Krasznay Ferenc
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2011-05-07
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2011-01-13
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : kép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : A Szövetkezett Balpárt arcképcsarnoka
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : A Szövetkezett Balpárt arcképcsarnoka
M e g j e l e n é s : Budapest : Révai - Salamon Ny., 1905
T í p u s : életrajz
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
T É M A 
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Politikatörténet
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Pártok, politikai mozgalmak
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1868-1918
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : politikus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Krasznay Ferenc (1864-1907)
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 19-20. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Krasznay Ferenc politikus. Jogi tanulmányait a budapesti egyetemen bevégezvén, jogtudorrá lett és 1889-ben megszerezte az ügyvédi oklevelet. Ezután huzamosabb ideig Párizsban és Londonban tartózkodott jogi és közgazdasági tanulmányok céljából. Hazatérve mint Pest megye törvényhatósági bizottságának tagja, élénk szerepet vitt az ország első megyéje ellenzéki mozgalmaiban. Közgazdasági ismereteit sok szövetkezeti mozgalomban és a szaksajtó terén is érvényesítette. 1904-ben a Magyar Pénzintézetek Országos Szövetségének jogtanácsosa és igazgatósági tagja lett. 1902-ben a budapesti ügyvédi kamara választmányában foglalt helyet. A magyar sportélet kiváló szereplője, a sport sok ágának maga is elsőrendű művelője volt. Alelnöke a Magyar Atlétikai Klubnak és elnöke az Atlétikai Szövetség vívószakosztályának. A képviselőházba 1901-ben a dunapataji kerület mandátumával jutott először, s ugyanez a kerület választotta meg egyhangúlag később is. A közgazdasági bizottságban tevékenyen működött az autonóm vámtarifa és kiegyezési javaslatok tárgyalásánál, a Ház plénuma előtt pedig sokszor szólalt fel különösen vámpolitikai és közgazdasági kérdésekben, s a kereskedelmi tárca költségvetésénél évről-évre ő képviselte a függetlenségi és 48-as párt álláspontját.
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Kovács Gyula
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 707x793 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn