D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1283618707.jpg
C Í M 
F ő c í m : Vörös fogfű
B e s o r o l á s i   c í m : Vörös fogfű
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
N é v v á l t o z a t o k : juhaszj
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2011-04-08
E s e m é n y : kibocsátva
I d ő p o n t : 2010-09-04
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : Az Országalbum honlapjára való feltöltés dátuma.
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2010-09-04
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A kép készítésének időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Növényvilág
M e g n e v e z é s : Országalbum
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Országalbum
J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution 3.0
T É M A 
T é m a k ö r : Biológia, etológia
A l t é m a k ö r : Növénytan
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : növénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : vadon termő növény
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : csalánvirágúak
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : virág
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A növény latin neve: Odontites rubra. Nem túl dekoratív megjelenésű és virágú őshonos növényünk.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A vörös fogfű az árvacsalán-virágúak rendjébe, a tátikafélék családjába és a fogfű nemzetségbe tartozik. Latin nevében is felfedezhető a fog szó (latinul a fog 'dent'). A fogfű fajok egyébként élősködők, de zöld levelükkel képesek a fotoszintézisre. Gazdanövényüktől vizet vagy tápanyagokat, ásványi sókat vesznek el. Szára vékony, vöröses barna színű, már a tövétől dúsan elágazik. Néha heverő, de színe miatt még akkor sem könnyű észrevenni, ha nem elfekvő-szinte beleolvad a környezetébe. Levelei aprók, csak 1-2 cm nagyok, lándzsa alakúak, szélük fűrészes. A száron ülnek. A szárhoz hasonlóan barnás-vöröses színűek. A levelek között nyílnak a kicsi rózsaszín virágok, melyeknek szirma három karéjú. A szirmok tövénél sötétebb rózsaszín folt található. Az egész növény finoman szőrös. A felső, összeboruló szirmok alól kilógó porzók miatt hasonlítanak egy fogakkal teli szájra. Termése tok. Száraz rétek, kaszálók, füves lejtők virága. Július és szeptember között találkozhatunk vele. (Forrás: Növényhatározó)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Piros fogfű
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1600x1200 pixel
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn