D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : h268.jpg
 B é l y e g k é p : https://dka.oszk.hu/002100/002167/h268_kiskep.jpg
C Í M 
F ő c í m : Hódmező-Vásárhely
B e s o r o l á s i   c í m : Hódmező-Vásárhely
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Városi közkórház
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Németh László Városi Könyvtár
S z é k h e l y : Hódmezővásárhely
O r s z á g : Magyarország
K I A D Ó 
K i a d ó   n e v e : Németh László Városi Könyvtár
S z é k h e l y e : Hódmezővásárhely
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2008-01-30
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2003
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : képeslap
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vásárhelyi veduták
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Hódmező-Vásárhely
M e g j e l e n é s : [S.l.] : [s.n.], [ca 1910]
T e c h n i k a : fekete-fehér fotó
L e l ő h e l y : Németh László Városi Könyvtár, Tornyai János Múzeum, Kovács Ferenc gyűjteménye
T í p u s : képeslap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Vásárhelyi veduták : Képes lapok a 19-20. századból
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : kórház
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Hódmezővásárhely
G e o N a m e s I d : 719965
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Városi közkórház
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Belváros - Zrínyi utca

Az Erzsébet Kórház a tó felől 1910 körül.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Kórház

A kórházi épületegyüttes történeti, időrendi elhelyezése nem könnyű, mert az első épülettől a diagnosztikai szárny elkészültéig kilenc évtized telt el. Az első kórházat, akkori nevén "kórodát" 1833-ban építették a mai Hódi Pál utcában. (Ez az épület lebontása előtt tűzoltólaktanya és istálló volt.) A mintegy 20-25 "áponcot" nemre és betegségre tekintet nélkül egyetlen közös helyiségbe zsúfolták össze. Később a mai Vöröskereszt utcában működött az akkor már négy szobából álló kórház, melyet 1880-ban a Serház keleti részének hat szobájába helyeztek át.

Az új, korszerű, kétszintes Erzsébet szemkórház (a mai tüdő- és bőrgyógyászati pavilon) 1898-ban épült. Az egészségügyi ellátás komolyabb fejlődését a következő évtized hozta meg. Hübner Jenő 1907-ben tervezte és 1909-ben épült fel hat új pavilon: Akkor még egyemeletes, 100 ágyas sebészeti és belgyógyászati pavilon (benne röntgen és irodahelyiségek), 20 ágyas TBC, 20 ágyas elme-, 8 ágyas fertőző beteg pavilon, valamint gazdasági épület és hullaház.

Az egyes osztályok eddigi felsorolásából is látható, hogy hiányzott a szülészeti és nőgyógyászati ellátás. Ennek elhelyezésére húztak az egyemeletes fő pavilonra 1928-ban további egy szintet. Ennél is komolyabb előrelépést jelentett, hogy egyidejűleg Jendrasik Alfréd építész tervei szerint 1927. március 26-i kezdéssel és 1928. augusztus 1-i átadással megépült az alagsor +3 szint + manzard kiképzésű új szemészeti-, fül-, orr- gégészeti, gyermekgyógyászati és laboratóriumi egység.

A további építkezések a II. világháború utáni időkre esnek. A proszektúrával Bálint Ferenc tervei alapján 1956-ban, korszerű konyhával, Boronyai Pál tervezésében 1961-ben bővült az intézmény. Fontos fejezetet jelentett az intézmény életében a sebészeti épülethez csatlakozó három emeletes, Tarnai István által tervezett, a CSOMIÉP és a Szakipari Kft által építtetett (1985-1990) diagnosztikai szárny üzembe helyezése.

Önálló intézmény ugyan, de a kórház épületegyüttesében látható a Módosi Eszter tervei alapján 1972-ben épült véradó állomás és nővérszállás. Az intézmény fejlesztésében és a gyógyító munkában egyaránt kiemelkedő dr. Imre József mellszobrát (Pásztor János alkotása) a parkban helyezték el 1928-ban. A kórház kiváló orvosainak (ifj. Imre József, Ormos Pál, Deutsch Béla) emlékét márványtábla őrzi a sebészeti épület falán. A kórház tervezésénél elsősorban a funkcionális szempont játszott szerepet, az esztétikum csak mérsékelten érvényesült. Ezt az adottságot Szabó Iván és Németh Mihály Anya gyermekkel c. szobraival, amelyek szintén a parkban láthatók, oldották föl. Végvári Gyula a véradó állomás előterében felállított, az élő szervezet sejt- és edényrendszerére asszociáló kompozíciója, valamint a véradó bejáratánál elhelyezett, Fekete János által alkotott pelikános rézdomborítása ugyanezt a célt szolgálja.
K A P C S O L A T O K 
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 806x516 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 150 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella