D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : h240.jpg
 B é l y e g k é p : https://dka.oszk.hu/002100/002157/h240_kiskep.jpg
C Í M 
F ő c í m : Bakay-kút
B e s o r o l á s i   c í m : Bakay-kút
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Németh László Városi Könyvtár
S z é k h e l y : Hódmezővásárhely
O r s z á g : Magyarország
K I A D Ó 
K i a d ó   n e v e : Németh László Városi Könyvtár
S z é k h e l y e : Hódmezővásárhely
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2008-01-18
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2003
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : képeslap
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vásárhelyi veduták
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Bakay-kút
M e g j e l e n é s : [S.l.] : [s.n.], [ante 1945]
T e c h n i k a : fekete-fehér fotó
L e l ő h e l y : Németh László Városi Könyvtár, Tornyai János Múzeum, Kovács Ferenc gyűjteménye
T í p u s : képeslap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Vásárhelyi veduták : Képes lapok a 19-20. századból
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : díszkút
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Hódmezővásárhely
G e o N a m e s I d : 719965
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Belváros - Kossuth tér

A város első kútjának (Bakay-kút, 1880) felépítménye 1950 körül már csak virágágyás.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A Bakay-kút

Az egészséges ivóvíz biztosításának az Alföldön, ahol sem forrást, sem tiszta vizű patakot nem találunk, rendkívüli jelentősége volt. A lakosság ugyanis a fertőzött víz miatt szinte évenként megújuló járványokat szenvedett el. Az iható víz fontosságát korán fölismerte a városvezetés. Bürgermeister Antal pesti kútmestert már 1861-ben megbízták a fúrással, de miután 30 ölnyi mélységben sem talált vizet, abbahagyták a munkát. Majd az első magyarországi kutak készítőjét, Zsigmondy Vilmost kereste meg a város, aki unokaöccsét, Bélát bízta meg a kút kivitelezésével. A fúrást 1878. október 9-én kezdték meg, és 1880. június 28-án adták át - ünnepélyes keretek között - a város lakosságának a kutat. Ez volt az Alföld első közhasználatú artézi kútja. A víz 197,8 m mélyből jött föl percenként 66 literes bőséggel. Ezt az első kutat, mivel a Kossuth téren az időben még heti­piacot tartottak és itt volt az "emberpiac" is, piaci kútnak, és mert az egykori, azóta lebontott Bakay-ház mellett állt, Bakay kútnak is nevezték. A kút fölé, jelentőségének megfelelő, szépen kiképzett homokkő medencét épített Sternberg Adolf. Ennek közepén négyzetes oszlop állt, rajta minden oldalon az 1880-as évszám. Az oszlop tetején kovácsoltvas tartóban előbb petróleum, később villanylámpa égett. A víz a homokkő oszlop alsó részén kiképzett oroszlánfejekből folyt. A kút vize a 40-es évekre elapadt. Ez után a medencét szerencsésnek nem mondhatóan földdel töltötték föl, és virággal ültették be. A kút fölépítményét a 80 lakásos bérház építésének tereprendezésekor, 1961-ben lebontották, illetőleg pontosabban csak szétszerelték és elraktározták, majd 1980-ban - min­tegy 80 méterre az eredeti helyétől - az Oldalkosár és Szőnyi utca sarkán lévő kis parkban helyreállították. Ezt megelőzően a kút centenáriumára készülve - és nem tudva arról, hogy a fölépítmény elemei megvannak -, megbízták Kis Kovács Gyula szobrászművészt egy emlékkút készítésére, amelyet az Andrássy út Hód Áruház melletti téren 1980-ban meg is építettek.
K A P C S O L A T O K 
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 792x523 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 150 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella