D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : farkasreti_szentkuthy_m.jpg
C Í M 
F ő c í m : Szentkuthy (Pfisterer) Miklós
B e s o r o l á s i   c í m : Szentkuthy (Pfisterer) Miklós
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Varga
U t ó n é v : József
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2010-12-14
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : szobor
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Varga József fotói
M e g n e v e z é s : Farkasréti temető
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
T í p u s : szobor
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Dr. Varga József honlapja
M e g j e g y z é s : Az alkotótól.
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Szobrászat, kerámiaművészet
T é m a k ö r : Család, társas kapcsolatok
A l t é m a k ö r : Halál
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T é m a k ö r : Vallás, egyház
A l t é m a k ö r : Vallás általában
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Genealógia, családtörténet
T é m a k ö r : Irodalomtörténet, irodalomtudomány
A l t é m a k ö r : Magyar irodalom története
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Szentkuthy Miklós (1908-1988)
V I A F I d : 29576247
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : síremlék
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : temető
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : sírfelirat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szobor
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Budapest
G e o N a m e s I d : 3054643
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Farkasréti temető: 58-1-17
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Szentkuthy Miklós, Pfisterer író, esszéista, műfordító, Baumgarten-díjas (1948), József Attila- díjas (1977), Kossuth-díjas (1988), Füst Milán-díjas (1982), Déry Tibor-díjas (1984). Tanulmányait a Werbőczy (ma Táncsics) utcai elemi iskolában (1914-1918), a Werbőczy (ma Petőfi) gimnáziumban (1918-1926) és a Pázmány Péter Tudományegyetem Bölcsészeti Karán angol-francia-magyar szakon (1926-1931) végezte, doktorátust 1931-ben szerzett. Tanított a Barcsay utcai Madách Gimnáziumban (1932-1939), az óbudai Árpád Gimnáziumban (1939-1948) és a Márvány utcai Kossuth Lajos Közgazdasági Technikumban (1949-1958). 1944-1945-ben légoltalmi szakaszparancsnok a Várban. Munkásságára külföldi tanulmányútjai meghatározóak (1925: szentévi zarándoklat szüleivel Rómában és több olasz városban, 1928: nagy nyugat-európai körút apjával, 1931-1932: angliai ösztöndíj feleségével, Eppinger Dórával, 1936: Magyar Külügyi Társaság pályadíja a Népszövetség tanulmányozására Genfben, 1932 és 1939 között: több európai utazás Olaszországban, Ausztriában, Németországban, Csehszlovákiában, Jugoszláviában, Franciaországban, 1948: egy éves angliai ösztöndíj feleségével). Kritikái, tanulmányai először a Napkelet c. folyóiratban jelentek meg (1926-1931), majd munkatársa a Németh László szerkesztette Válasznak, az Illyés Gyula szerkesztette Magyar Csillagnak és Válasznak, valamint a Juhász Ferenc szerkesztette Új Írásnak; előadásokat tartott a budapersti szabadegyetemen (1945-1948), tanulmányokat írt különböző folyóiratok és a Magyar Rádió számára. 1957-től szabad foglalkozású író volt. Fordította többek között Swift Gulliverjét, Dickens Twist Olivérjét és Joyce Ulyssesét. Nagy visszhangot kiváltó Prae című regénye 1934-ben jelent meg (második kiadása 1980-ban). Életművében nagy fantáziával, páratlan nyelvi erővel jelenítette meg letűnt korok hétköznapjait. (Forrás: Magyar Életrajzi Lexikon)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Illyés Gyula és Illyés Gyuláné Kozmutza Flóra
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1600x1200 pixel
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn