D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : farkasreti_maklari_z.jpg
C Í M 
F ő c í m : Maklári (Makláry) Zoltán
B e s o r o l á s i   c í m : Maklári (Makláry) Zoltán
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Varga
U t ó n é v : József
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2010-12-06
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Varga József fotói
M e g n e v e z é s : Farkasréti temető
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Dr. Varga József honlapja
M e g j e g y z é s : Az alkotótól.
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Szobrászat, kerámiaművészet
T é m a k ö r : Család, társas kapcsolatok
A l t é m a k ö r : Halál
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Genealógia, családtörténet
T é m a k ö r : Vallás, egyház
A l t é m a k ö r : Vallás általában
T é m a k ö r : Film, színház, előadóművészet
A l t é m a k ö r : Film- és színháztörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Makláry Zoltán (1896-1978)
V I A F I d : 121378997
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : síremlék
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : temető
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : sírfelirat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Budapest
G e o N a m e s I d : 3054643
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Farkasréti temető: 25/I-1-68
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Makláry Zoltán Kossuth-díjas magyar színész, országgyűlési képviselő; Makláry János színész bátyja. Makláry Zoltán szülei szegények voltak. Édesapja postás, édesanyja varrónő volt a háztartás vezetése mellett. Édesanyja a ház körül mindent maga csinált, kizárólag a mosáshoz vett fel mosónőt, aki szlovák származású volt. Édesapja nyugdíjaztatásakor szeszfőzdét létesített "Csikágóban", a budapesti Városliget körüli külterületen. A kifőzés jól ment, viszont nagyon fárasztó volt és nem volt nagy az anyagi haszon, ezért abba hagyta. A gimnáziumi évei után iratkozott be Rákosi Szidi Színitanodájába, 1914-ben. Hajlékonyságát látva Szidi néni táncoskomikus szerepekre szánta az akkor még ifjú Makláryt. Azonban csak pár hónapot járhatott az iskolába, mert 1915 tavaszán besorozták katonának, és az olasz frontra vitték. A fronton egy támadás során fogságba kerül. Fogsága közel 4 évig tartott Olaszországban. A rossz körülmények között vándoroltatták fogsága alatt, és egészen Nápoly határáig jutott el különböző fogolytáborokba kerülvén. Itt a fogolytáborban a magyar ajkú egykori katonákból tábori színházat alapított fogolytársaival, és próbálta a magyar szó "fegyverével" életben tartani a megsebzett, és naponta sérülő önérzetüket. 1919-ben kerül csak haza nagyon soványan, reumával és maláriával küszködve. Amint felépült, visszament az iskolába, és befejezte tanulmányait a Csengery utcai Tanodában, Rákosi Szidinél. Tanárai: Rákosi Szidi, Tanayné Halmi Margit és Várady Antal. Osztálytársai: a Latabár fivérek, László Andor, Orbán Viola és a későbbi jóbarát Gárdonyi Lajos. 1920-tól 1922-ig a Magyar Színház, 1922 és 1926 között a Renaissance Színház tagja volt. 1925-től 1926-ig a Belvárosi színházban, 1926 és 1935 között a Vígszínházban játszott. 1935 és 1969 között a Nemzeti Színház tagja volt. Játszott mint vendég a Rakéta Kabaréban, a Teréz körúti Színpadon, a Belvárosi Színházban és a Józsefvárosi színházban is. 1923 és 1978 között 165 filmben játszott. (Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Makay Margit
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1200x1600 pixel
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn