D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : farkasreti_csanadi_a.jpg
C Í M 
F ő c í m : Csanádi Árpád
B e s o r o l á s i   c í m : Csanádi Árpád
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Varga
U t ó n é v : József
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő 
S z e r e p : szobrász
B e s o r o l á s i   n é v : Fekete
U t ó n é v : Géza
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
E g y é b   n é v e l e m e k : ifj.
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2010-11-24
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : szobor
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Varga József fotói
M e g n e v e z é s : Farkasréti temető
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
T í p u s : szobor
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Dr. Varga József honlapja
M e g j e g y z é s : Az alkotótól.
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Szobrászat, kerámiaművészet
T é m a k ö r : Család, társas kapcsolatok
A l t é m a k ö r : Halál
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T é m a k ö r : Sport, testnevelés
A l t é m a k ö r : Sporttörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Csanádi Árpád (1923-1983)
V I A F I d : 59543869
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : síremlék
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : temető
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : sírfelirat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szobor
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Budapest
G e o N a m e s I d : 3054643
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Farkasréti temető: 1-1-368/1 [szobrász: Fekete Géza ifj.]
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Csanádi Árpád sportvezető, labdarúgó, edző. Testvére ~ Ferenc labdarúgóedző, felesége Erdődi Katalin atléta, testnevelőtanár. 1941-ben a Pestszenterzsébeti Kossuth Gimnáziumban érettségizett, 1941-től 1943- ig a Pázmány Péter Tudományegyetemen jogot hallgatott, 1948-ban a Testnevelési Főiskolán testnevelőtanári oklevelet szerzett, 1969-ben az Eötvös Loránd Tudományegy. (ELTE) Bölcsészettudományi Karán az olimpiák történetéből doktorált. 1946-tól 1950-ig a Ferencvárosi Torna Club (FTC) labdarúgója. 1948-49-ben a magyar bajnokcsapat tagja, 1946-tól 1950-ig az FTC-ben 47 bajnoki mérkőzésen szerepelt. 1956-tól 1957-ig az FTC labdarúgó-szakosztályának edzője. 1974-ben az FTC örökös bajnoka. 1948-tól 1949-ig a budapesti Szent Imre Gimnázium testnevelőtanára, 1949. szept.-től 1962-ig a Testnevelési Főiskola Sportjáték Tanszékének munkatársa, tanársegéd, adjunktus, majd docens. 1952-ben a helsinki olimpián a magyar csapat technikai vezetője. 1958-tól 1983-ig a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) főtitkára, 1962-tól 1983-ig az Országos Testnevelési és Sport Hivatal (MTS OT, ill. OTSH) elnökhelyettese, 1966-ban a budapesti atlétikai Európa-bajnokság szervező bizottságának elnöke. 1964-től 1983-ig a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) tagja, 1968-tól a NOB programbizottságának elnöke; 1975-től 1979-ig és 1982-től 1983-ig a NOB végrehajtó bizottságának tagja; 1982-től 1983-ig a NOB sportigazgatója, 1983-ban NOB Érdem-éremmel tüntették ki. (Forrás: Magyar Életrajzi Lexikon)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Csák Ibolya
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1600x1200 pixel
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn