D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : kerepesi_horusitzky.jpg
C Í M 
F ő c í m : Horusitzky Henrik és Horusitzky Zoltán
B e s o r o l á s i   c í m : Horusitzky Henrik és Horusitzky Zoltán
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Varga
U t ó n é v : József
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő 
S z e r e p : szobrász
B e s o r o l á s i   n é v : Kelemes
U t ó n é v : Kristóf
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2010-10-15
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : szobor
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Varga József fotói
M e g n e v e z é s : Kerepesi temető
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
T í p u s : szobor
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Dr. Varga József honlapja
M e g j e g y z é s : Az alkotótól.
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Szobrászat, kerámiaművészet
T é m a k ö r : Család, társas kapcsolatok
A l t é m a k ö r : Halál
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Genealógia, családtörténet
T é m a k ö r : Vallás, egyház
A l t é m a k ö r : Vallás általában
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Horusitzky Henrik (1870-1944)
V I A F I d : 121453950
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : síremlék
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : temető
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : sírfelirat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szobor
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Horusitzky Zoltán (1903-1985)
V I A F I d : 38014140
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Budapest
G e o N a m e s I d : 3054643
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Kerepesi temető: 34-7-6 [szobrász: Kelemen Kristóf]
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Horusitzky Henrik geológus. Tanulmányait a magyaróvári gazdasági akadémián végezte. Egy ideig gazdatiszt, majd a Földtani Intézet agrogeológusa. 1926-tól a Földtani Intézet főgeológusa, főbányatanácsos. Elsősorban a Kisalföld agrogeológiai feltérképezésével foglalkozott. Talajtérképével a párizsi világkiállításon aranyérmet nyert. Őslénytani kutatásai, számos magyarországi lelőhely faunalistája hozzájárult harmad- és negyedkori üledékeink rétegtani tisztázásához. Tudományos munkássága azonban elsősorban mégis az agrogeológia és a hidrogeológia területén alapvető. Barlangkutatással, hazai barlangjaink feltárásával is foglalkozott. Elsőnek hívta fel a figyelmet a barlangi foszfáttrágyák gazdasági jelentőségére, s megszervezte a magyarországi barlangok kataszterének összeállítását. Számos hidrobiológiai cikke jelent meg a Hidrológiai Közlöny évfolyamaiban. (Forrás: Magyar Életrajzi Lexikon)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Horusitzky Zoltán zeneszerző, zongoraművész, zongoratanár, költő, Erkel-díjas (1962). Horusitzky Henrik fia. 1927-ben Hegyi Emmánuel növendékeként zongoratanári, Kodály Zoltán tanítványaként zeneszerzői diplomát, ezzel párhuzamosan a Pázmány Péter Tudományegyetemen államtudományi doktorátust is szerzett. A Székesfővárosi Felsőbb Zeneiskola tanára 1949- ig, majd igazgatóa. Később a Bartók Béla Zeneművészeti Szakiskolában és a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán tanított zongorát 1968-ig, nyugdíjba vonulásáig. 1945-ig a Zene c. folyóiratot szerkesztette, amelyben több szakcikket publikált. Számos művet adott közre a Zeneműkiadónál. Nyugdíjba vonulása után elsősorban a komponálásnak élt, bár a finnországi Tamperében több ízben tartott mesteriskolát, amelynek keretében hangversenyeket is adott. Művészetét világos, diatonikus szerkesztés, a klasszikus formák iránti vonzódása, közérthetőség, magvas, humánus mondanivaló jellemezte. 1957-ben Kiel-ben, majd 1960. jún. 11-én a Magyar Állami Operaházban mutatták be Báthory Zsigmond c. operáját. A Mikszáth-regény nyomán írott Fekete város c. operáját a Magyar Rádió adta elő, és számos megrendeléssel biztosították pályájának töretlenségét. Zongoratechnikája sajnálatos módon kéziratban maradt. (Forrás: Magyar Életrajzi Lexikon)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Schafarzik Ferenc
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1200x1600 pixel
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn