D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : kerepesi_sas.jpg
C Í M 
F ő c í m : Sas Ede
B e s o r o l á s i   c í m : Sas Ede
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Varga
U t ó n é v : József
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2010-10-10
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Varga József fotói
M e g n e v e z é s : Kerepesi temető
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Dr. Varga József honlapja
M e g j e g y z é s : Az alkotótól.
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Szobrászat, kerámiaművészet
T é m a k ö r : Család, társas kapcsolatok
A l t é m a k ö r : Halál
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T é m a k ö r : Vallás, egyház
A l t é m a k ö r : Vallás általában
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Sas Ede (1869-1928)
V I A F I d : 121479124
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : síremlék
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : temető
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : sírfelirat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Budapest
G e o N a m e s I d : 3054643
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Kerepesi temető: 43-1-61
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Sas Ede író, újságíró, színpadi szerző, dramaturg, filmforgatókönyv író. Alig 17 évesen Szegeden publikálja első cikkeit 1886-ban, idővel pedig munkatársa lesz a Szegedi Híradónak, 1889-től a szegedi Napló, később az aradi Alföld belső munkatársa. 1890-ben átkerül a Nagyvárad című napilaphoz, amelynek Iványi Ödön halálát követően, 1892-től, a felelős szerkesztője. 1895-től a Fővárosi Lapok, később a Pesti Napló munkatársa Budapesten. Megalapítja a "Nagyvárad Nyomda és Újságvállalat"-ot, amely a Nagyvárad című lap kiadását gondozza egyebek mellett. Ennek a vállalatnak az élén áll húsz esztendőn keresztül. A nagyváradi Szigligeti Társaság főtitkárává választják, majd 1916-tól elnökévé. Összesen 52 önálló könyvkötet fűződik a nevéhez, köztük számos ifjúsági irodalmi mű, mint például a "Tányértalpú koma" sorozata "Bocs Bálint" álnéven, amelyet újságjában folytatásokban közölnek. Sas Ede kiemelkedő kutyahistóriája a "Rin-Tin-Tin", amely számos filmfeldolgozást nyert külföldön, nem is sejtve, hogy az alapmű magyar ember, sőt Sas Ede tollából ered. 9 színdarabot írt, több egyfelvonásos darabot és számtalan jelenetet. Kevesebben tudják róla, hogy a magyar némafilmgyártás egyik úttörője, kezdetben Kolozsvárott működök Janovits Jenő erdélyi filmvállalkozásainál, majd 1918-tól fokozatosan a fővárosba helyezi át működését, az itteni Uher Filmgyár Rt. művészeti vezetését látja el. Filmszcenáriumokat ír, dramaturgiai feladatokat lát el a filmgyárban. Legnevezetesebb adaptációja, az Eötvös József báró egyik költeményéből készült, "A megfagyott gyermek" (1921) című némafilm, amely az 1920-as évek egyik meghatározó magyar alkotása. Két Petőfivel kapcsolatos film is nevéhez fűződik: a Bolond Istók (1921) megfilmesítése, és Hevesi Sándorral pedig magának a költőnek az életútját felidéző némafilm, a Petőfi (1921). (Forrás: Színészkönyvtár)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Tóth Ede
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1600x1200 pixel
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn