D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1239136677.jpg
C Í M 
F ő c í m : Miért kakas van az evangélikus templom tetején?
B e s o r o l á s i   c í m : Miért kakas van az evangélikus templom tetején?
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
N é v v á l t o z a t o k : tulip
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2010-08-26
E s e m é n y : kibocsátva
I d ő p o n t : 2009-04-07
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : Az Országalbum honlapjára való feltöltés dátuma.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Országalbum
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Országalbum
J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution 3.0
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Szobrászat, kerámiaművészet
T é m a k ö r : Vallás, egyház
A l t é m a k ö r : Keresztény vallások
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : baromfi
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kovácsolt vas
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : templom
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Biblia
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Budapest
G e o N a m e s I d : 3054643
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Péter és a kakasszó története a Bibliából - a tanulság, amire figyelmeztet a kakas a templom tetején: "El ne áruld Jézust!". Az Árpád híd lábától nem messze található ez az emeletes házak között meghúzódó templom. 1843 óta tartanak rendszeresen evangélikus istentiszteleteket Óbudán, az egyházközség 1909-ben vált önállóvá. A templom felépítésének szüksége már ezekben az években megfogalmazódott, ám az I. világháború gátat szabott a terveknek, s csak 1922 után került ismét napirendre. A telket a főváros adományozta 1933-ban. A ma is látható templomot 1935-ben szentelték fel Friedrich Lóránt tervei szerint. Az óbudai evangélikus templom a vasbeton alkalmazásának egyik első példája a magyar templomépítészetben. Ennek megfelelően a templom térkiképzése szembetűnően egyszerű. Mint megannyi XX. század elején épült evangélikus templomnál, úgy itt is megjelenik az épület külsején az "Erős vár a mi Istenünk" jelmondat. Az oromzat lépcsős emelkedése, a bejárat várkapu-szerű kiképzése, illetve a több helyen megjelenő terméskő burkolat mind ezt hangsúlyozza. A főhomlokzatot nagyméretű kereszt, az oromzat fölött pedig csillag díszíti. A bejárat feletti felirat: "Isten a mi erősségünk". Belseje tisztán áttekinthető, tágas tér. A bejárattól balra az oldalhajót karzat tölti ki. Az oltárteret 3 félköríves árkád választja el egymástól. Trapézszerűen záródó mennyzetét fakazetták borítják. A II. világháború előtt ebben a templomban volt az egyik legszebb hangú evangélikus orgona, ez a hatalmas méretű hangszer és a padok a háború áldozatai lettek, a gyülekezet lelkes adományaiból készültek el az új padok, illetve az új orgona.
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : hajna: Vaskakas II.
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 3648x2736 pixel
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Dávid Adrienne