D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1554133348.jpg
C Í M 
F ő c í m : Felkapaszkodás
B e s o r o l á s i   c í m : Felkapaszkodás
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
N é v v á l t o z a t o k : Papuska
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2022-02-01
E s e m é n y : kibocsátva
I d ő p o n t : 2019-04-01
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : Az Országalbum honlapjára való feltöltés dátuma.
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2019-03-30
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A kép készítésének időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Állatvilág
M e g n e v e z é s : Országalbum
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Országalbum
J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution 4.0
T É M A 
T é m a k ö r : Biológia, etológia
A l t é m a k ö r : Állattan
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : állatkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : vadon élő állat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : bogár
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : nünükeféle
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Közönséges nünüke kapaszkodik az aranyeső ágra.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A közönséges nünüke (Meloé proscarabaeus) 1-3,5 cm hosszú. A nőstény mindig jóval nagyobb, mint a hím, potroha a peterakás előtt hatalmas. A zárt erdők és a magas hegyvidék kivételével mindenhol előfordul. Tavasztól nyár elejéig látható. Európában elterjedt, nálunk a leggyakoribb nünükefaj. A nőstény által lerakott petékből kevesen érik csak el a kifejlett stádiumot, mert a lárváknak igen bonyolult fejlődési folyamaton kell keresztülmenniük. Az első stádiumú kis lárva lábán három, karomszerű képződményt visel, melyekkel méhfélék bundájába kapaszkodik. A méhhel a fészkébe viteti magát, ahol először a gazdaállat petéit, később a felhalmozott táplálékkészletet fogyasztja, utána hagyja el a fészket, majd két további vedlés után bebábozódik.
(Forrás: www.berze-nagy.sulinet.hu)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : KBalage: Közönséges Nünüke (egész alakos)
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2876x2876 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 350 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Simon Jennifer