D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : toszegi_zsuzsanna_szemelveny.jpg
C Í M 
F ő c í m : Szemelvények a MEK történetéből
B e s o r o l á s i   c í m : Szemelvények a MEK történetéből
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Tószegi
U t ó n é v : Zsuzsanna
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1952-
V I A F I d : 121452938
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2019-09-10
E s e m é n y : elérhető
I d ő p o n t : 2017-03-31
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A prezentáció előadásának időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
A   t í p u s   n e v e : előadás
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Tószegi Zsuzsanna
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Könyvtártan, információtudomány
A l t é m a k ö r : Tudománytörténet
T é m a k ö r : Könyvtártan, információtudomány
A l t é m a k ö r : Elektronikus szöveg és könyvtár
T é m a k ö r : Számítástechnika, hálózatok
A l t é m a k ö r : Internetes technológia
T é m a k ö r : Könyvtártan, információtudomány
A l t é m a k ö r : Könyvtártörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : könyvtár
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : digitális könyvtár
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Magyar Elektronikus Könyvtár
M i n ő s í t ő : intézmény
T á r g y s z ó : Országos Széchényi Könyvtár
M i n ő s í t ő : intézmény
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 2017. március 31.
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Budapest
G e o N a m e s I d : 3054643
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : Szemelvények a MEK történetéből Tószegi Zsuzsanna PhD c. egyetemi docens ELTE BTK KITI 30 éves az NIIF Program NJSZT Informatikatörténeti Fórum, HUNGARNET Egyesület Budapest, 2017. március 31. Az első előadás A MAGYAR ELEKTRONIKUS KÖNYVTÁR Moldován István  A NETWORKSHOP'94 konferencia előadásanyaga, Keszthely, 1994. április 6-8. "Előadásomban röviden Drótos László kollégám (Miskolci Egyetem Központi Könyvtár) projectjavaslatát szeretnémismertetni, kiegészítve azt saját tapasztalataimmal,véleményemmel, ötleteimmel." Az előadás fejezetei: Teljes szövegű dokumentumok az Interneten Magyar Gopher szerver szolgáltatások A Magyar Elektronikus Könyvtár (M.E.K.) Forrás: http://mek.iif.hu/porta/irattar/mek-ea.hun A MEK honlapja 1999-ben - az OSZK-hoz csatlakozáskor Az első negyedszázad néhány jellemzője A MEK látogatóinak száma 2001: 0,5 millió 2011: csaknem 20 millió A MEK állománya több mint 16 ezer kötet, az éves gyarapodás: 1000 - 1200 új kötet. Az EPA több mint 3000 folyóirat közel 70 ezer füzetét tartalmazza. A Digitális Képkönyvtárban több mint 76 ezer kép kereshető. Folyamatos fejlesztések (mek-oszk.hu/html/irattar/eloadas/2016/MEK-EPA-DKA_fejlesztesek.ppt) EPA - MATARKA kapcsolat COinS metaadatok az EPÁ-ban Névtér-kapcsolatok a MEK-ben és az EPÁ-ban IPTC metaadatok a DKA-ban Új OAI szerver a MEK-hez Kereshető szótárak a MEK-ben A Magyar Elektronikus Könyvtárért Egyesület köré épülő MEK-közösség a könyvtár-informatikai szakterület leginnovatívabb fejlesztői csapatai közé tartozik. A MEK barátai Facebook csoportja https://www.facebook.com/groups/aMEKbaratai/ Mobil app: MEK droid letölthető További sok-sok születésnapi tortát a Magyar Elektronikus Könyvtárnak!
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Dr. Kosztyánné Dr. Mátrai Rita: MEK hallgatva
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : PowerPoint prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 13
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : Microsoft Office PowerPoint 2007
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : HTML dokumentum
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : HTML 5 verzió
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x433 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 140 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna