D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : moldovan_istvan_egy_digitalis_konyvtar_igenyei.jpg
C Í M 
F ő c í m : Egy digitális könyvtár igényei
B e s o r o l á s i   c í m : Egy digitális könyvtár igényei
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Moldován
U t ó n é v : István
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1960-
V I A F I d : 121376103
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2019-09-06
E s e m é n y : elérhető
I d ő p o n t : 2018-04-05
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : Az előadás időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
A   t í p u s   n e v e : előadás
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : MEK Egyesület
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Szabadon felhasználható
T É M A 
T é m a k ö r : Könyvtártan, információtudomány
A l t é m a k ö r : Könyvtárvezetés, könyvtárügy
T é m a k ö r : Számítástechnika, hálózatok
A l t é m a k ö r : Internetes technológia
T é m a k ö r : Könyvtártan, információtudomány
A l t é m a k ö r : Elektronikus szöveg és könyvtár
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : digitális könyvtár
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : digitális archívum
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tartalomszolgáltatás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : elektronikus dokumentum
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : elektronikus szolgáltatás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : könyvtárügy
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : fejlesztés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : nyilvántartás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : raktározás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : metaadat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : megjelenítés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : információkeresés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 2018
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Eger
G e o N a m e s I d : 721239
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : Moldován István Egy digitális könyvtár igényei Networkshop Eger, 2018.04.05. Tartalom Helyzet Előzmény Igények A jövő Helyzet Digitális dokumentumok kezelése az OSZK-ban 1999- MEK: nyilvános elérésű digitálisan született és digitalizált könyvek, metaadatok (qDC, MARC21) külön adatbázisban, 2004- EPA: nyilvános elérésű digitálisan született és digitalizált periodikák, metaadatok (qDC) külön adatbázisban, Amicusban részben linkek 2007- DKA: nyilvános elérésű digitálisan született és digitalizált képi dokumentumok, önállóak, illusztrációk, metaadatok (qDC) külön adatbázisban, 2008- OSZKDK: korlátozott hozzáférésű, kötelespéldányként érkezett e-könyvek és helyben digitalizált könyvek, metaadatok az Amicusban (HUNMARC) részben önállóan, részben csak linkek (856) 2008-2015. Képkönyvtár: nyilvános elérésű, digitalizált képi dokumentumok, országos adatbázis, metaadatok (qDC, MARC) részben a katalógusokban linkelve, részben csak a rendszerben. Lezárt. 2016- PANDeA: nyilvános és korlátozott hozzáférésű, főként OSZK-s digitalizált dokumentumok (térképek, migrált Képkönyvtár, gyászjelentések, kéziratok). Fejlesztés alatt. 2005- Digitális raktár - Indigo: külső, belső forrásból érkezett digitális dokumentumok archívuma, nyilvántartása ... Előzmények Kormány 1605/2016. (XI. 8.) határozata (Országos Széchényi Könyvtár informatikai fejlesztéséhez szükséges források biztosításáról) http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16172.pdf Közel 10 milliárd Ft A projektet a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (KIFÜ) és az OSZK, konzorciuma valósítja meg. 5 nagy feladat, munkacsoport Könyvtárszakmai fejlesztések Országos Könyvtári Platform http://www.oszk.hu/okp-kiiras Cél: integrált katalógus, amelyben közösen jelenik meg az OSZK törzsgyűjteménye, különgyűjteményei és digitális állománya. Közösen kezelt digitális dokumentumok, egységes elektronikus könyvtár, amelyet a tematikus oldalak felhasználhatnak. Országos szolgáltatások Igények Egy digitális könyvtár igényei Adminisztráció Raktár Metaadat Megjelenítés Keresés Felület 1. Adminisztráció Beadási felület - egységes kapu (GATE) Digitális dokumentumok egységes beadása: egyedi, tömeges, metaadattal MEK, EPA, OSZKDK, 30/2014. EMMI Partnernyilvántartás (közös) A digitális dokumentumok származási forrásainak nyilvántartása (pl. partnerkód, kapcsolati címek, engedélyek, levelezések) > Egységes felhasználó nyilvántartás Dezideráta nyilvántartás (közös) Begyűjtésre vagy digitalizálásra javasolt dokumentumok nyilvántartása - digitalizálási terv Pl. MEK könyvjavaslat Munkafolyamat nyilvántartás (közös) A digitális objektum beérkezésétől a szolgáltatásig történő munkafázisok (pl. ellenőrzés, hibajavítás, szolgáltatási példányok), személyekre lebontva MEK-GYARAP - Google Drive Indigo Jogkezelés, nyilvántartás (közös) Jogvédett dokumentumok ellenőrzése, engedélyek szervezése, azok nyilvántartása, Statisztikák (közös) Digitális állományokról megoszlási és felhasználási 2. Raktár, objektum tárolás OAIS modell támogatás OAIS Reference Model - http://www.oais.info/ Átmeneti raktár Feldolgozási munkafolyamatokhoz szükséges ideiglenes tárolók Szolgáltatási példányok raktára Helyben vagy nyilvánosan szolgáltatott objektumok, egyéb kísérő anyagok gyors elérésű tárolója Hosszú távú megőrzés raktára (LTP) Nem szolgáltatott, archív példányok lassabb elérésű tárolója, rendszeres ellenőrzéssel, szükség esetén konverzióval. (pl. TIFF to JPG2000) 3. Metaadat Katalógus integráció A digitális dokumentum leírása jelenjen meg a katalógusban. Amennyiben van analóg megfelelője legyen közöttük kapcsolat. Lásd RDA elvek - Egy Mű különböző Megjelenési formátumai Névtér integráció (közös) Nemzeti és nemzetközi névtér azonosítók beépítése, felhasználása, közvetlen igénylés lehetősége lásd pl. https://mek.oszk.hu/17800/17866/cedula.html Beágyazott metaadatok Fájlokba (pl. HTML, PDF, JPG, MP3) beágyazható szabványos (pl. XMP, qDC, COinS, IPTC, ID3v2) metaadatok (utólagos módosítási lehetőséggel) Exportálási - importálási lehetőségek A metaadatok leképezésének és kiexportálásának lehetősége különféle szabványos adatcsere formátumokra (pl. METS, MODS, DublinCore, RDF, OPDS) Lásd pl. https://mek.oszk.hu/html/export.html Egyedi és tömeges metaadat betöltési lehetőségek különböző szabványos formátumban a digitális objektumokkal együtt (pl. Képkönyvtár) OAI-PMH lehetőség Metaadatok nyilvános lekérdezhetősége az OAI PMH protokollon keresztül Gazdagított metaadatok lehetősége A szokásos bibliográfiai adatokon kívüli plusz információk, pl. borítókép, tartalomjegyzék, rövid összefoglaló, fülszöveg, előszó/utószó, kapcsolódó rekordok, -honlapok, -> BIBFRAME - Annotations Crowdsourcing támogatás (közös) A felhasználók bevonásának lehetősége a metaadatok előállításában, bővítésében és javításában. Lásd http://www.oszk.hu/civic Részdokumentum leíró rendszer integráció MATARKA-EPA-HUMANUS, egyéb részdokumentum rendszerek integrációja a közös adatbázisban, azok egységes formai, tartalmi feltárása Nemzeti aggregáció A hazai és határon túli digitális dokumentumok metaadatainak félautomatikus begyűjtése, valamint továbbítása az Europeana felé, lásd KDS Rugalmas megjelenítő oldal Többféle digitális dokumentum megjelenítése, dokumentumtípusok szerint Többrészes dokumentumok megjelenítése Alternatív formátumok megjelenítése Hierarchia kezelés (pl. periodikák, kéziratok) Online könyvolvasó A digitalizált nagy méretű dokumentumok PDF megjelenítési problémáira Lásd pl. https://archive.org/details/jnosvitzhely00petf 4. Megjelenítés Jogosultsági szintek kezelése Nyilvános és védett dokumentumok hozzáférhetőségének biztosítása Dokumentum megrendelés Nagy felbontású képi dokumentumok megrendelésének lehetősége (lásd Képkönyvtár) Megosztási lehetőség A dokumentum megosztása közösségi hálózatokon vagy e-mail-ben. 5. Keresés Teljes szövegű kereső Teljes szövegű kereső a szöveges dokumentumformátumok (pl. HTML, PDF, EPUB) tartalmában, a találati listában szövegkörnyezet megjelenítése. Fuzzy és szótövező keresési opció Hibásan beírt keresőszavak, hibásan felismert OCR-es szövegek, illetve ragozott és képzett szóalakok megtalálásának biztosítása. 5. Keresés 6. Felület Testreszabható felhasználói felületek Részgyűjteményenként egyedileg kialakítható felhasználói felület (pl. külalak, funkciók, súgók, dokumentumtípus szerinti megjelenítés) Akadálymentes felület A W3C Accessibility szabvány "AA" szintjének megfelelő felhasználói felület Újdonságok és érdekességek kiemelése Új tételek listája, RSS, események szerinti válogatás kiemelése Pl. DKA húsvéti album, MEK RSS A jövő Bizonytalan Megtörtént: Tender kiírás, pályázatok, pályázatok elbírálása, szakértői értékelés Folyamatban: Döntés, szerződéskötés, majd Implementálás, bevezetés - egy év Support, támogatás - egy év
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Moldován István: Magyar és európai digitális könyvtári projektek
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : PowerPoint prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 22
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : Microsoft Office PowerPoint 2003
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : HTML dokumentum
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : HTML 5 verzió
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x556 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 96 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna