D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : mezo_csaba_egy_konyvt_metszet.jpg
C Í M 
F ő c í m : Az Egyetemi Könyvtár metszetgyűjteményének feltárása és elérhetővé tétele az integrált könyvtári rendszerben
B e s o r o l á s i   c í m : Egyetemi Könyvtár metszetgyűjteményének feltárása és elérhetővé tétele az integrált könyvtári rendszerben
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Mező
U t ó n é v : Csaba
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : közreadó
T e s t ü l e t i   n é v : Egyetemi Könyvtári Szolgálat
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2019-08-30
E s e m é n y : elérhető
I d ő p o n t : 2014-03-05
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A prezentáció előadásának időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
A   t í p u s   n e v e : előadás
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : SlidePlayer
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Mező Csaba
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Könyvtártan, információtudomány
A l t é m a k ö r : Tudománytörténet
T é m a k ö r : Könyvtártan, információtudomány
A l t é m a k ö r : Könyvtárvezetés, könyvtárügy
T é m a k ö r : Számítástechnika, hálózatok
A l t é m a k ö r : Internet használat
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : könyvtár
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : egyetemi könyvtár
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Eötvös Loránd Tudományegyetem (Budapest). Egyetemi Könyvtár és Levéltár
M i n ő s í t ő : intézmény
T á r g y s z ó : metszetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : gyűjtemény
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : térkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : látkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : tájkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : illusztráció
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : pályázat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : bibliográfia
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 2014. március 5.
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Budapest
G e o N a m e s I d : 3054643
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : Az Egyetemi Könyvtár metszetgyűjteményének feltárása és elérhetővé tétele az integrált könyvtári rendszerben Mező Csaba Budapest, 2014. március 5. Az Egyetemi Könyvtár metszetgyűjteménye számuk nagyjából 8200 darabra tehető keletkezési időpontjuk eltérő (többnyire a 18-19. századból származnak, de vannak közöttük 15. századi alkotások is) jelentős részük portré (neves történelmi személyek, uralkodók, írók, filozófusok, tudósok, művészek, stb.), kisebb részük térkép, tájkép, látkép, épületábrázolás, irodalmi művekhez készült illusztrációk, stb. alkalmazott technikák: fa-, réz-, acélmetszet, litográfia, aquatinta NKA Közgyűjtemények Kollégiuma 2013-ban harmadszor hirdetette meg a "Magyar vonatkozású tematikus gyűjtemények tömeges digitalizálására, adatbázis-építésére és internetes közzétételére" kiírt pályázatát, melyre az Egyetemi Könyvtár sikeresen pályázott és 1.500.000 Ft összegű vissza nem térítendő támogatást nyert. A pályázat 5000 digitalizált metszet adatainak feltárására vonatkozott A projekt kettős célkitűzése a bibliográfiai adatok elérhetővé tétele a rekordokhoz kapcsolt digitalizált képekkel együtt A feldolgozás szempontjai A metszetekről készülő bibliográfiai rekordok tartalmazzanak mind formai, mind tartalmi feltárásra vonatkozó adatelemeket A leírások a MARC21 szabványnak megfelelően, az érvényben lévő egyéb szabványok, szabályzatok alkalmazásával készüljenek A rekordok alkalmasak legyenek a Magyar Országos Közös Katalógusba (MOKKA) való betöltésre A metszetek egy részéről a 2000-es évek közepén, még az előző integrált rendszerben (HORIZON) készültek bibliográfiai leírások, de ezek nem voltak szabványosak, ill. jelzetelésük sem volt egységes. A munka menete I. Ha a metszet rövid, de nem szabványos bibliográfiai leírása már szerepelt az IKR-ben űrlapok formátumának cseréje (BK helyett GR) bibliográfiai leírás (formai és tartalmi elemek) kiegészítése, javítása részletes útmutató alapján korábbi jelzet átmásolása a 090-es mezőbe digitalizált kép linkelése a 856-os almezőben A munka menete II. Ha a metszet bibliográfiai leírása nem szerepelt az IKR-ben szabványos formai leírás elkészítése (metszet űrlap) tartalmi feltárás elkészítése digitalizált kép linkelése a 856-os almezőben példányadatok elkészítése (egyedi leltárnapló) Példányadatok: vonalkód (ahol volt, maradt az eredeti, pl. RML3671) alkönyvtár (B2 - ELTE) gyűjtemény (RNYO - Régi Könyvek és Nyomtatványok) anyagtípus (GRAF - grafika) raktári jelzet (pl. KEP01851) példánystátusz (51 - nem kölcsönözhető) leltári szám (pl. RD19695) becsérték (5000 Ft) statisztika (7 - művészet) távoli tárolási azonosító (E - egyéb) A lépésről lépésre előkészített, ill. összehangolt munka eredményeként a digitalizált képek immár összekapcsolódnak az egységes szempontrendszer szerint elkészített bibliográfiai leírással az ALEPH integrált könyvtári rendszerben. Elérhetőségük ELTE Egyetemi Repozitórium > Egyetemi Könyvtári Szolgálat > Egyetemi Könyvtár > Különgyűjtemények > Metszetek A feldolgozott metszetek elérhetősége ELTE Egyetemi Könyvtári Szolgálat OPAC http://opac.elte.hu/F/?func=find-b&request= ELTE Egyetemi Repozitórium https://edit.elte.hu/jspui/ MOKKA http://www.mokka.hu/web/guest/results MOKKA-R http://www.eruditio.hu/mokka-r/ Köszönöm a figyelmet! Készült Kakasy Judit az EKSz honlapján megjelent cikke, valamint Székelyné Török Tünde szakmai beszámolója alapján
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Lencsés Ákos, Sütő Péter: Online tartalmak konzorciumi beszerzése
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : PowerPoint prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 21
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : Microsoft Office PowerPoint 2007
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : HTML dokumentum
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : HTML 5 verzió
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x560 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 96 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna