D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : drotos_nemeth_a_webarchivalas_oktatasa.jpg
C Í M 
F ő c í m : A webarchiválás oktatása
B e s o r o l á s i   c í m : Webarchiválás oktatása
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Drótos
U t ó n é v : László
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Németh
U t ó n é v : Márton
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2019-08-15
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2018-10-10
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
A   t í p u s   n e v e : előadás
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Magyar Elektronikus Könyvtár
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Számítástechnika, hálózatok
A l t é m a k ö r : Elektronikus publikáció
T é m a k ö r : Számítástechnika, hálózatok
A l t é m a k ö r : Internetes technológia
T é m a k ö r : Könyvtártan, információtudomány
A l t é m a k ö r : Elektronikus szöveg és könyvtár
T é m a k ö r : Pedagógia, nevelés
A l t é m a k ö r : Szakképzés
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : digitális könyvtár
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : digitális archívum
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : internet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : web
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tartalomszolgáltatás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : elektronikus szolgáltatás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : oktatás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tanterv
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 2018. április 4-6.
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Eger
G e o N a m e s I d : 721239
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : Drótos László - Németh Márton (Országos Széchényi Könyvtár) A webarchiválás oktatása NETWORKSHOP 2018 Eszterházy Károly Egyetem, Eger 2018. április 4-6. Miről lesz szó? Meg kell tanulnunk megőrizni az internetet Webarchiválás-oktatási tervek az OSZK-ban A dán NetLab online kurzusának tapasztalatai Az IIPC Training Working Group tevékenysége Ajánlott források Meg kell tanulnunk megőrizni az internetet A digitálisan születő kultúránk megőrzése is közgyűjteményi feladat Webkönyvtárak, weblevéltárak és webmúzeumok kellenek Ehhez speciális technikai, gyűjteményszervezési, metaadatolási, szolgáltatási, jogi stb. ismeretekre van szükség Ezeknek az ismereteknek be kell épülniük a képzésbe, a továbbképzésbe és az önképzésbe Webarchiválás-oktatási tervek az OSZK-ban 2017 tavaszától kísérleti webarchiváló projekt Honlap, wiki, demó archívum "404 Not Found" workshop Előadások, bemutatók, publikációk Kapcsolatfelvétel tanszékekkel Továbbképző tanfolyam a Könyvtári Intézetben "Blended learning" típusú tananyag terve A dán NetLab online kurzusa 2017 őszén megtartott ingyenes, angol nyelvű szeminárium az Aarhus Egyetem DIGHUMLAB kutatócsoportjával közösen Moodle-alapú távoktatási felület Öt fő feladat (assignment), majd az eredmények közös megvitatása Your Areas of Interest Reassessing Your Goals Hands-on with Web Archives and Evaluating Your Finds Hands-on with Doing Your Own Archiving Web Archiving Course Evaluation Kézikönyv: Jan Nielsen: Using the Web Archives in Research) IIPC Training Working Group Az International Internet Preservation Consortium 2017. végén alakult munkacsoportja Megbeszélések Zoom videokonferencia formájában Kérdőíves felmérés az oktatási és továbbképzési igényekről 2018. januárjában (224 válasz érkezett) Legnagyobb igény a webarchiválási technológiák, a szoftverek és a szabványok oktatására lenne A legnépszerűbb képzési formák a webináriumok, illetve a személyes jelenlétet igénylő tanfolyamok Meglévő tananyagok nyilvántartása Ajánlott források OSZK webaratás pilot projekt:http://mekosztaly.oszk.hu/mia NetLab Online Course in Web Archives and Web Archiving:http://www.netlab.dk/services/courses/ Janne Nielsen: Using the web archives in research:http://www.netlab.dk/wp-content/uploads/2016/10/ Nielsen_Using_Web_Archives_in_Research.pdf IIPC Training Working Group: http://netpreserve.org/about-us/working-groups/ training-working-group/ Köszönjük a figyelmet! Kapcsolati e-mail cím: mia@mek.oszk.hu
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Drótos László: Webes tartalmak digitális megőrzése
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : PowerPoint prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 13
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : Microsoft Office PowerPoint 2003
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : HTML dokumentum
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : HTML 5 verzió
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x574 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 96 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna