D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1467826601.jpg
C Í M 
F ő c í m : A korábbi Cessna 152
B e s o r o l á s i   c í m : Korábbi Cessna 152
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
N é v v á l t o z a t o k : ShortCircuit
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2019-09-16
E s e m é n y : kibocsátva
I d ő p o n t : 2016-07-06
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : Az Országalbum honlapjára való feltöltés dátuma.
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2016-06-29
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A fotózás dátuma.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Országalbum
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Országalbum
J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution 4.0
T É M A 
T é m a k ö r : Sport, testnevelés
A l t é m a k ö r : Sport általában
T é m a k ö r : Közlekedés, szállítás
A l t é m a k ö r : Repülés
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : repülőgép
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : légi sport
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Most Bogyiszló felett.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Cessna 152
Az alapító, Clyde Cessna első repülőgépét 1911-ben építette, és azon tanult meg saját maga repülni! 1934-ben, Clyde unokaöccse, Dwane Wallace, friss diplomás, átvette a cég irányítását. Wallace vezetése alatt, a Cessna Repülőgép Vállalat végül is a legsikeresebb általános repülési cégévé vált, és maradt azóta is.
Cessna először kétüléses kisgépeket kezdett gyártani 1946-ban, a 120-as modellt, alumínium repülőgéptörzzsel. Ezt a szinte teljesen hasonló, 140-es modell követte. Több mint 7000 modellt adtak el a 120-140-es sorozatból. Cessna a 140-es gyártását 1951-ben hagyta abba azért, hogy a négyüléses repülőgépek gyártására fektessen ezen túl hangsúlyt. 1957-ben a cég úgy döntött, hogy piaca van a 140-es gép háromsebességes változatának. A szabványokat követve, az új gépet, Cessna 142-nek nevezték el. 6 nap múlva, ismeretlen oknál fogva, a repülőgépet Cessna 150-nek keresztelték át. Összesen 683 darab C150-est építettek 1957 és 1959 között. 1966-ban Cessna újratervezte a repülőt, könnyítettek a farok-részen. Az új stílus nagyon népszerű volt a pilóták körében. Cessna 3000 darab 150-es modellt készített abban az évben, a legtöbbet az összes repülőgép történetében valaha. A 150-es szabvány motor egy négy-cilinderes, 100 lóerős, 0-200 Continental modell. A 18 éves gyártása alatt sokat változattak a 150-es szerkezetén és beállításain.
1970-ben a Cessna bemutatta a 150 "Aerobat" modellt, amelyik nagyon népszerű lett a műrepülő oktatás piacán, és továbbra is egy népszerű sportrepülő. A gyártás befejezésének idejére, 1985-re, 31533 darab Cessna 150-152-es gépet gyártottak le világszerte. Több pilóta vezette a Cessna 150-152-es gépeket, mint bármely más típusú kisrepülőt.
(Forrás:http://www.siraly.eu/adatlapok/adatlap_Cessna152.htm)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : ShortCircuit: Cessna 152, polgári repülő
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2133x1600 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 350 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Simon Jennifer